Upprepning av bönekall i TV och radio

Fråga: Skall bönekallet i radio eller teve upprepas? Svar: Om det är direktsänt skall det upprepas utifrån profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord: ”När bönen går in, kallar någon av er.”1 De lärde (rahimahumullâh) säger dock att det inte skall upprepas om bönen har betts. Om bönekallet är inspelat och inte i tid, […]

Upprepning av radiosänt böneutrop

Fråga: Skall muslimen som hör böneutropet i radio upprepa det? Svar: Ja, om det är direktsänt. Och om det är inspelat, så skall han inte göra det.