Kallarens roll i vallfärden

Fråga: Vissa kallare i resegrupper ger utslag till vallfärdarna om att det är tillåtet att stena pelarna innan Dhuhr… Svar: Det är inte tillåtet. Utslaget är fel. De har inget tillstånd att ge utslag. Utslag ges av en speciell myndighet som vallfärdarna får vända sig till. Dessa frågor är viktiga. Alla får inte ge utslag, […]

Då stenas pelarna

Fråga: Stämmer det att personen som stannar kvar i Minâ till den 13:e Dhûl-Hidjdjah får stena pelarna innan Dhuhr den sista dagen? Svar: Nej. Under alla Tashrîq-dagar sker steningen efter att Dhuhr infallit. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stannade kvar i Minâ till den 13:e och stenade pelarna efter att Dhuhr infallit.

Kors på bönematta

Fråga: Jag bad Dhuhr på en bönematta varefter jag märkte att det fanns två kors på den. Är min bön giltig? Svar: Din bön är giltig.

Frivilliga böner under resa

Fråga: Vilka frivilliga böner ska utebli under en resa? Svar: De rekommenderade böner som är förknippade med Dhuhr, Maghrib och ´Ishâ’. Alla andra frivilliga böner ska bes under resan.

Råkade be ´Asr innan Dhuhr

Fråga: En resenär skulle slå ihop Dhuhr och ´Asr och kom på det först efter att han hade bett ´Asr i samling. Vad är domen för det? Är det bäst att be bönerna på Dhuhrs tid eller ´Asrs tid? Svar: Därmed ska han bara be Dhuhr, mer än så är han inte ålagd. Den bästa […]

364. Hur snabbt går tiden i graven?

Fråga 364: En imam i moskén berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att tiden i graven går lika snabbt som Dhuhr eller ´Asr. Stämmer det? Svar: Tiden för den döde går snabbt, som ingenting. Efter att Allâh hade tagit en mans liv och låtit honom vara död i hundra år upplivade […]

Därav många fel i ”Zâd-ul-Ma´âd”

Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Om han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började resa efter att solen passerat zenit, bad han ´Asr på Dhuhrs tid.” Sålunda är det bara att ignorera Ibn-ul-Qayyims (rahimahullâh) ord: ”Till skillnad från många människors praxis brukade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte slå ihop bönerna under resans gång eller […]

Bön mellan böneutrop och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att den som vill får be mellan alla två böneutrop 627 – ´Abdullâh bin Yazîd berättade för oss: Kahmas bin al-Hasan berättade för oss, från ´Abdullâh bin Buraydah, från ´Abdullâh bin Mughaffal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan alla två böneutrop finns en bön. […]

Det värsta Satan angriper med tvångstankar

Satan angriper människan med tvångstankar relaterade till avsikten. Följaktligen intalar han dem illegitima fraser och rörelser. Allt för att uppnå korrekt avsikt, menar han. Sådant kommer från Satan. Avsikten är inte i behov av det. Bara att du reser dig upp för att be är avsikt. Bara att du befinner dig i en rad är […]

Så att det inte blir till en vana

2837 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag gjorde detta för att inte mitt samfund skall besväras.” Rapporterad av at-Tabarânî (10525): Idrîs bin ´Abdil-Karîm al-Haddâd berättade för oss: Ahmad bin Hâtim at-Tawîl berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Abdil-Quddûs berättade för oss, från al-A´mash, från ´Abdur-Rahmân bin Tharwân, från Zâdhân som berättade att ´Abdullâh […]

Tiden mellan böneutropet och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 14 – Kapitel om fristen mellan böneutropet och Iqâmah samt den som inväntar Iqâmah 624 – Ishâq al-Wâsitî berättade för oss: Khâlid berättade för oss, från al-Djurayrî, från Ibn Burdah, från ´Abdullâh bin Mughaffal al-Muzanî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan två böneutrop finns en bön. Mellan […]

Sluter sig till fredagsbönen i Tashahhud

Fråga: Jag sluter mig till fredagsbönen när imamen sitter i Tashahhud. Anses jag ha hunnit med bönen? Svar: Nej. Fredagsbönen uppnås inte utan en hel Rak´ah. Du skall ändå sluta dig till imamen för att rätta dig efter honom och erhålla belöning. Därefter fullbordar du bönen i form av Dhuhr och inte fredagsbön.

Fredags- och samlingsbön under regnig dag

al-Bukhârî sade: 616 – Musaddad berättade för oss: Hammâd berättade för oss, från Ayyûb, ´Abdul-Hamîd och ´Âsim al-Ahwal, från ´Abdullâh bin al-Hârith som sade: ”En regnig och lerig dag predikade Ibn ´Abbâs för oss. När böneutroparen hade kommit fram till: حَيَّ عَلى الصلاةِ ”Kom till bönen.” befallde han honom att ropa: الصلاة في الرحال ”Be […]

Tre män från paradiset

´Abdur-Rahmân bin Muhammad al-Faqîh och andra underrättade oss via tillstånd: ´Umar bin Muhammad underrättade oss: Hibatullâh bin Husayn underrättade oss: Muhammad bin Muhammad underrättade oss: Abû Bakr ash-Shâfi´î underrättade oss: Bishr bin Mûsâ berättade för oss: Zakariyyâ bin ´Adî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Amr underrättade oss, från Ibn ´Aqîl, från Djâbir som sade: ”Tillsammans […]

Busschaufför skippar samlingsbön i moské

Fråga: Vi är både förmyndare till flickor och busschaufförer för flickbussar. Får vi be Dhuhr så fort dess böneutrop lyder då flickorna slutar skolan precis när samlingsbönen inleds? Svar: Det är harmlöst om det är nyttigt och skäligt. När böneutroparen kallar till bön får ni be för att kunna vara förberedda till arbetet.

Fredagsbön på företag

Fråga: Angående ständig fredagsbön på företaget eller i området, får vi höra att det inte är tillåtet att be fredagsbönen där. Beviset är att vi inte är bosatta här. Är det tillåtet eller inte? Svar: Om ert företag inte befinner sig i en stad som ber fredagsbönen eller är avlägset från staden och om ni […]

Sinkad Dhuhr i alla fall

Fråga: Är det föreskrivet att skjuta upp på Dhuhr på sommaren trots att moskéerna är luftkonditionerade? Svar: Ja. Det är ju varmt på vägen dit. Inte heller är alla moskéer luftkonditionerade. Alltså skall Dhuhr skjutas upp så att det svalnar. Det är Sunnah. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den höga hettan kommer från […]