6. Skolastikernas kaotiska tillstånd

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Dementin baserar de på rationalism (som enligt dem är klargörande bevis men i själva verket inget annat än tvivel) och förvrängning av ord. Följderna av att deras sak är byggd på dessa två otrogna grunder medför att de betraktar de tidigare föregångsmännen som okunniga och olärda. De ser på dem […]

Då hädar innovatören

Många innovatörer är större hycklare och därmed hädare som skall hamna i helvetets lägsta nivå. Hur myckna hycklande kättare finns inte bland Râfidhah, Djahmiyyah och andra! Dessa innovationer finner faktiskt sina grunder hos hycklarna och kättarna vars kätteri härstammar från sabiernas religion och avguderi. Innerst inne är de otrogna och skulle deras tillstånd bli offentligt […]

Din gång till moskén bevisar din avsikt

När en människa går upp för att två sig gör hon det med en avsikt. Annars hade han inte gått upp och tvått sig. När hon kommer till bön så gör hon det med en avsikt. Istället börjar hon dementera sin avsikt och säger att hon måste säga något först och så vidare. Bara att […]

Så var Salafs metod

När det kommer till Allâhs (´azza wa djall) egenskaper som nämns i Qur’ânen och autentisk Sunnah, så går Salafs (rahimahumullâh) metod ut på att bekräfta och framföra dem ordagrant och dementera deras beskaffenhet. Vissa människor har dementerat dem varpå de förkastar det Allâh bekräftar. Andra människor som bekräftar dem har spekulerat i deras beskaffenhet. Den […]

Här gör vi Tabdî´ och här gör vi inte

Ibn ´Abbâs berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag såg min Herre; lockig, skägglös och iklädd grön mantel.”1 Rapporteringen är svag och går emot det autentiska. Den är inte i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor. Även om återberättarna inte är beskyllda för lögn, så är de inte heller skyddade mot […]