31. Hur stor var Hjälparnas delegation?

Fråga 31: Hur stor var Hjälparnas delegation? Svar: Först bestod den av sex personer från stammen Khazradj. De accepterade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Därefter kallade de sin stam till samma budskap varefter nästan delegation bestod av två personer från stammen Aws och tio från Khazradj. Detta var den första ´Aqabah-trohetseden. Till […]

30. Vad gjorde profeten efter besöket i Thaqîf?

Fråga 30: Vad gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) därefter? Svar: I samband med evenemang och människosamlingar bad han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) folk om skydd för att kunna förkunna sin Herres ord. Slutligen lät Allâh en delegation från Hjälparna ta sig an den uppgiften. Hjälparna var den Nåderikes grupp och trons bataljon.

Med familjen

al-Bukhârî sade: 17 – Kapitel om den som säger att under resan skall en böneutropare kalla till bön 628 – Mu´allâ bin Asad berättade för oss: Wuhayb berättade för oss, från Abû Qilâbah, från Mâlik bin al-Huwayrith som sade: ”Tillsammans med en grupp landsmän kom jag till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och stannade […]

Är det obligatoriskt att säga efter böneutroparen?

Är det obligatoriskt eller rekommenderat att säga efter böneutroparen? Enligt den övervägande åsikten, som för övrigt delas av majoriteten, är det inte obligatoriskt. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh): ”När bönen går in, kallar någon av er.”1 Han befallde inte de andra att […]

10. Den korrekta dogmen om tron

Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att tron består av uttalad trosbekännelse, övertygelse om den och handlingar med kroppsdelarna. Imâm ash-Shâfi´î sade: ”Följeslagarna, efterträdarna och dem vi träffade var ense om att tron består av tal, handling och avsikt. Uteblir något av dem, belönas inget av dem.”1 Tron stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Allâh (ta´âlâ) […]