Någon att avundas

´Abdullâh bin Ahmad sade: ”Min fader bad om nåd för al-A´yan och sade: ”Jag avundas honom. Han dog och kunde inget annan än Hadîth. Han var ingen skolastiker.” Så var Salafs imamer. De tillät inte inträde i skolastik och debatt. De gjorde sitt yttersta för att hålla sig till Qur’ânen och Sunnah, förstå sig på […]

Unga skall inte debattera med Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Hur skall en ung Salafî gå till väga om han kallas till debatt med al-Ikhwân al-Muslimûn? Svar: Han skall inte debattera om han är oförmögen. Han får säga att han inte är kunnig och att de i så fall får debattera med de lärda. Han får säga att han anser att de lärda har […]

6. Kall och debatt under vallfärden

5 – Lärda och förträffliga människor är ålagda att lära vallfärdarna vallfärdens ritualer och domar enligt Qur’ânen och Sunnah. Det skall dock inte distrahera dem från kallet till Tawhîd som är grunden till islam och anledningen till varför sändebuden har sänts och skrifterna uppenbarats. De flesta vi har träffat – vissa av dem till och […]