Ibn Taymiyyah och andra imamers insikt

Insikt (الفراسة) beror på två saker: 1 – Den insiktsfulles kvalitativa intellekt, skarpsinniga hjärta och fina smarthet. 2 – Tecken och bevis som den insiktsfulle använder sig av. När bäggedera finns i en person kan han knappt förfela. Och om de uteblir kan han knappt ha rätt. Och om den ena faktorn är stark till […]

Därav Ibn Taymiyyahs upprepade al-Fâtihah

Under tiden jag vistades i Damaskus spenderade jag merparten av dagarna och många nätter tillsammans med Ibn Taymiyyah. Han brukade låta mig vara nära honom så att vi satt bredvid varandra. Jag brukade höra vad han läste och bad. Från gryningen till soluppgången läste han al-Fâtihah upprepande gånger. Tyst frågade jag mig själv varför han […]

al-Harîrîs sångcirklar

al-Aflâkî sade: ”at-Tabrîzî berättade för dem om en välsignad och godhjärtad man i Damaskus vid namn Shaykh ´Alî al-Harîrî. Om han bevittnade en sångcirkel och fick syn på en människa, blev hon till hans elev. Han var iklädd trasiga kläder så att hela hans kropp syntes under sångcirkelns gång. När kalifens son fick reda på […]

Sûfiyyahs at-Tabrîzîs sexuella intimitet med Satan

al-Aflâkî sade: ”at-Tabrîzî hade en fru vid namn Kîmyâ’ Khâtûn (d. 644). En dag blev hon arg på at-Tabrîzî och gick ut i Marâms gårdar. Vår mäster befallde skoldamerna att hitta henne och föra tillbaka henne till honom. När de hade gått ut gick vår mäster – ar-Rûmî – in i at-Tabrîzîs fina tält och […]

ar-Rûmîs Sudjûd till at-Tabrîzî

al-Aflâkî sade: ”Nära vänner har berättat hur vår mäster – Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî – skickade iväg sin son Sultân Walad och sade: ”Ta med dig några vänner för att leta rätt på vår mäster Shams-ud-Dîn. Ta med dig guld och silver. När du kommer till Tabrîz skall du fylla hans skor med dem och vänd dem […]

ar-Rûmîs och at-Tabrîzîs bisarra möte i Konya

Efter att mongolerna hade besegrat seldjukerna anlände Shams-ud-Dîn at-Tabrîzî till Konya 642. Flera källor rapporterar hur Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî och han träffades av en slump. Dock nämner al-Aflâkî flera gånger att de dessförinnan hade träffats i Damaskus. Det märkliga och teaterliknande mötet mellan de två männen ägde alltså rum. Först uppstod en dialog mellan dem, därefter […]

Detta är deras bevis

Ishâq bin Ibrâhîm sade: ”När al-Ma’mûn hade anlänt till Damaskus fick han höra talas om Abû Mushir och hans kunskap och förståelse varpå han skickade bud efter honom. Därefter sade han till honom: ”Vad säger du om Qur’ânen?” Abû Mushir sade: ”Det Allâh (ta´âlâ) sade: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ […]

Dog i fängelset för dogmens skull

60 – Abû Mushir ´Abdul-A´lâ bin Mushir bin ´Abdil-A´lâ bin Mushir al-Ghassânî ad-Dimashqî. Imamen och Shaykhen av Levanten. Ibn Sa´d sade: ”Abû Mushir förflyttades från Damaskus till Raqqah hos al-Ma’mûn. Han frågade honom om Qur’ânen varpå Mushir sade: ”Den är Allâhs tal.” Han vägrade säga att den är skapad. Då kallade han på läder och […]