Oro inför framtiden

Fråga: Anses man ha dålig tanke om Allâh om man förväntar sig en dålig framtid? Svar: Ja. Förvänta dig inte det dåliga, förvänta dig det bra. Ha god tanke om Allâh. Allâh är mot dig utifrån din goda tanke om Honom.

Är det tillåtet att heta Khayr?

Fråga: Är det tillåtet att heta Khayr? Svar: Det är harmlöst. I princip är alla namn lovliga så länge de inte bär på en dålig betydelse.

Dålig andedräkt i moskén

Fråga: Slipper personen med dålig andedräkt be samlingsbönen? Svar: Om han besvärar dem som står kring honom, slipper han be samlingsbönen. I så fall får han be hemma. Liksom personen som har ätit lök. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd en sådan person att komma till moskén.

En dålig fader

Fråga: Måste jag lyda min fader som befaller mig att ta av mig slöjan? Eller måste jag trotsa honom? Svar: Ja. Det är inte tillåtet att lyda honom i synd. Detta är synd. Det är en dålig fader. Du får inte lyda honom i det.