Då bryter resenären fastan

Abû Dâwûd sade: 557 – Dja´far bin Musâfir berättade för oss: ´Abdullâh bin Yahyâ berättade för oss: Sa´îd bin Abî Ayyûb och al-Layth berättade för mig: Yazid bin Abî Habîb berättade för mig: Kulayb bin Dhuhl al-Hadhramî underrättade honom, från ´Ubayd bin Djabr som sade: ”En gång i Ramadhân var jag med Allâhs sändebuds (sallâ […]

De brukar namnet ”Wahhâbiyyah”

Flera hedniska och gravdyrkande innovatörer har hittat på avhandlingar mot så kallade Wahhâbiyyah. Däremot finns det inte en grupp på jordens yta med namnet. Innovatörer och avgudadyrkare har hittat på det för att tillämpa det på alla som dyrkar Allâh allena, följer Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och undviker innovationer och nyheter. […]

Korrekt att debattera med dagens Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Är det föreskrivet att debattera med dagens Ahl-ul-Bid´a som Sûfiyyah via skärmar eller utomhus? Tillhör det Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik? Svar: Det beror på följderna. Om det leder till nytta, att de ångrar sig och klargörande för människorna, så är det harmlöst.