Sömn och vila innan ´Umrah

Fråga: Vad är domen för att, efter att ha anlänt till Makkah, skjuta upp på ´Umrah ett par timmar för att kunna sova, vila eller äta först? Svar: Det är harmlöst om det så skulle handla om flera dagar. Däremot ska han förbli i sin Ihrâm, han ska inte lämna den eller hamna i förbud. […]

Då kan huvudet rakas

Fråga: En person rakar inte sitt huvud direkt efter ´Umrah. Vad är han skyldig? Svar: Han lämnar inte Ihrâm förrän han rakar huvudet. Han måste dock inte göra det så fort han är klar med ´Umrah. Det går bra att göra det timmar eller dagar efteråt.

Så länge det är sex dagar

895 – Jag frågade min fader om dagarna som fastas efter Ramadhân. Han sade: ”Det är harmlöst att fasta dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) poängterade bara sex dagar i Shawwâl. Han brydde sig inte om att fasta dem i följd eller separerade.”

Jäst juice

1659 – Jag hörde Ahmad bli frågad om juice. Han sade: ”Den får drickas tre dagar så länge den inte börjat jäsa. Om tre dagar har gått och den har börjat jäsa, låter han bli att dricka den. Detsamma gäller om den börjar jäsa inom tre dagar.”

Så kan Shawwâls sex dagar fastas

Fråga: Kan man fasta Shawwâls sex dagar när man vill eller är de tidsbegränsade? Blir det obligatoriskt att vidhålla den fastan därefter? Svar: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.” Dessa sex dagar har inget bestämt […]

Då fastar du Shawwâls sex dagar

Fråga: Vad anser ni om den som har missade dagar från Ramadhân och fastar Shawwâls sex dagar? Svar: Svaret ligger i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.” Den som har missade dagar från Ramadhân och fastar […]

Då kan kvinnan fasta i Shawwâl

Fråga: En kvinna har inte fastat hela Ramadhân. Får hon fasta Shawwâls sex dagar innan hon tar igen de missade dagarna i Ramadhân? Svar: Hon skall inte fasta Shawwâls sex dagar förrän hon tagit igen alla dagar i Ramadhân. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar […]

3. Hadîth ”Den som fastar Ramadhân…”

1009 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som fastar Ramadhân och efterföljer den med sex dagar i Shawwâl anses ha fastat hela året.”1 Rapporterad av al-Bazzâr. En av hans rapporteringsvägar är autentisk. 1Autentisk.

Då uppnås dygden med Shawwâls fasta

Fråga: Är det dygdigt att fasta sex dagar i Shawwâl? Skall de fastas i följd eller uppdelade? Svar: Ja, det är det. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”1 Lägg märke till att dygden […]

17. Följeslagarinnan som visade ansikte och händer

7 – Subay´ah bint al-Hârith berättade att: ”Hon var gift med Sa´d bin Khawlah (som även stred vid Badr) som dog under Avskedsvallfärden. Innan hennes sorgetid på fyra månader och tio dagar gått ut födde hon ett barn. Efter sin barnsäng träffade hon Abûs-Sanâbil bin Ba´kak. Hon hade kohl i ögonen, var målad och såg […]

Det är en resa

Rapporteringar är tydliga med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följe slog ihop och kortade bönerna under vallfärden. Det är inte bekräftat att någon av dem fortsatte be efter hans Taslîm i Minâ, Muzdalifah eller ´Arafah. Den fulltaliga bönen bads i Makkah. Jag har också klargjort att det finns inget bekräftat bevis […]

Alltid Sunnah

Ibrâhîm bin Hâni’ sade: ”Tre dagar höll sig Abû ´Abdillâh gömd hemma hos mig varefter han sade: ”Hitta ett nytt gömställe åt mig.” Jag sade: ”Jag fruktar för dig.” Han sade: ”Gör det. När du väl gör det ska jag gottgöra dig.” Efter att jag hittat ett nytt gömställe åt honom sade han: ”Tre dagar […]

Då slutar den havande änkans sorgetid

Allâh (´azza wa djall) sade: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرً ”När någon av er dör och efterlämnar hustrur, skall de iaktta en väntetid av fyra månader och tio dagar.”1 Till synes är versen generell och pekar på att alla änkor skall genomgå en sorgetid på fyra månader och tio dagar. […]

Varken offrade eller fastade

Fråga: En person som vallfärdade Tamattu´ kunde varken offra eller fasta de tio dagarna. Vad åligger honom nu? Svar: Han får fasta sina tio dagar nu. Istället för offret som han inte kunde offra får han fasta de tio dagarna nu.

Vad är ditt bevis, ash-Shâfi´î?

az-Zubayr bin ´Abdil-Wâhid sade: Muhammad bin ´Aqîl al-Firyâbî berättade för oss: al-Muzanî eller ar-Rabî´ sade: ””En dag satt vi hos ash-Shâfi´î när en äldre man klädd i yllekläder och med en käpp kom. ash-Shâfi´î reste sig upp och rättade till sina kläder. Gamlingen hälsade och satte sig ned. Då sade gamlingen: ””Kan jag fråga?”” Han […]

Fyrtiodagars evenemang för den döde

Fråga: Fyrtio dagar efter en persons bortgång hålls ett evenemang för den döde. Är det innovativt? Svar: Ja. Det är innovativt. Det finns inget fyrtiodagars evenemang, varken för den döde eller för någon annan.