Tusen år upp till Allâh

Han (ta´âlâ) sade också: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.” och: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ […]

Då besöks gravar

Fråga: Finns det någon bestämd tid för hur lång tid det ska gå mellan två gravbesök? Svar: Nej, men han ska inte gå till dem hela tiden. Fråga: Är det föreskrivet att besöka dem efter ´Îd-bönerna? Svar: Nej, de ska varken begränsas vid fredagarna eller högtiderna. De besöks när man kan, oavsett vilken dag det […]

Ena halvåret dag, andra halvåret natt

Fråga: Hur fastar man i ett land som har natt ena halvåret och dag andra halvåret? Svar: Därom tvista de lärde. Vissa lärde säger att de får rätta sig efter Makkah som är grunden till alla städer. Andra lärde menar att de får utgå från att dagen är tolv timmar lång, vilket den vanligtvis brukar […]

Missar fastan på grund av sjukdom

Fråga: Vad gör kvinnan som missat fastan på grund av sjukdom? Svar: Frisknar hon till tar hon bara igen de missade dagarna. Men om sjukdomen är kronisk skall hon föda en fattig person för varje utebliven dag.

30. Allt styrs av Allâhs vilja

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 26 – Alla styrs av Hans vilja, vissa erhåller Hans favör medan andra erhåller Hans rättvisa. FÖRKLARING Alla skapelser vill säga. Dag och natt, morgon och kväll, hemmastadda och resande, styrs skapelserna av Allâhs vilja. Oavsett vad de gör styrs de av Hans vilja. Ty det Han vill sker och […]

Fredags- och samlingsbön under regnig dag

al-Bukhârî sade: 616 – Musaddad berättade för oss: Hammâd berättade för oss, från Ayyûb, ´Abdul-Hamîd och ´Âsim al-Ahwal, från ´Abdullâh bin al-Hârith som sade: ”En regnig och lerig dag predikade Ibn ´Abbâs för oss. När böneutroparen hade kommit fram till: حَيَّ عَلى الصلاةِ ”Kom till bönen.” befallde han honom att ropa: الصلاة في الرحال ”Be […]

7. Sjätte beviset från Sunnah för Allâhs händer

6 – Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. I Hans andra hand ligger vågen som Han sänker och höjer.”1 Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. 1al-Bukhârî (4684), Muslim (993), Ahmad (2/242) och at-Tirmidhî (3045) som […]

Förbjudet att fasta varje dag

3202 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som fastar varje dag kommer att kramas såhär av helvetet.” Han formade fingrarna till en nia. Rapporterad av at-Tayâlisî i ”al-Musnad” (514) och via honom al-Bazzâr i ”al-Musnad” (1041) och al-Bayhaqî (4/300): adh-Dhahhâk bin Yasâr berättade för oss, från Abû Tamîmah, från Abû Mûsâ, från […]

Dina fyra änglar

Allâh (´azza wa djall) sade: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ ”Hon omges av änglavakter – de går framför henne och bakom henne – och skyddar henne på Allâhs befallning.”1 Slaven har änglavakter som skyddar honom dag och natt. De skyddar honom mot ont och olyckor. Han omges också av […]

8. Den korrekta dogmen om den Yttersta dagen

Den Yttersta dagen är Domedagen och de händelser och fasor som den kommer att bestå av. Ahl-us-Sunnah tror övertygat på detta. Han (ta´âlâ) sade: وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ”Och som har förvissningen om det kommande livet.”1 اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ”Allâh – det […]