Icke-bedjarens fasta är ogiltig

Fråga: Vad är domen för att fasta Ramadhân om man oskäligt låter bli att be de obligatoriska bönerna till fullo? Svar: Den som slarvar med bönen har ingen giltig fasta eller någon annan handling. Avsaknad bön är otro och den otrognes handlingar är ogiltiga. Bönen är islams andra pelare, fastan är den fjärde. Bönen är […]

Bymoskén innehåller gravar

Fråga: Vi har bara en moské i byn och den innehåller gravar. Får jag be i den? Svar: Nej. Be inte i den. Gör en egen moské i ert kvarter och be i den. Den behöver inte vara en byggnad. Det räcker att det är ett utrymme ämnat för bön. Gör så tills ni får […]

71. Accepteras dagens splittring av islam?

Fråga 71: Just nu upplever det islamiska samfundet ett kaos, framför allt när det kommer till religionen. Numera finns många islamiska grupper och sekter som påstår att de följer sann islam som måste anammas. Till följd därav vet muslimen inte vem han skall följa eller vad som är rätt. Svar: Splittringen beror inte på religionen. […]