31. Obligatoriskt att gå på bjudning

Den bjudne är skyldig att gå på bjudningen. Det finns två hadîther i sakfrågan: 1 – ”Frigör fången1, besvara bjudaren och besök sjuklingen.”2 2 – ”Om någon av er bjuds till en middag, ska ni bege er dit [oavsett om det är bröllop eller något annat.] [Den som inte besvarar en bjudning har trotsat Allâh […]

30. Rika ska bistå bröllop

Det är rekommenderat att rika och välbärgade bistår bröllopet. Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bröllop med Safiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ): ”Umm Sulaym ordnade henne på vägen. Framåt kvällen skickade hon iväg henne till honom. Morgonen därpå hade han lägrat henne och sade: ”Den som har något får bidra […]

29. Bröllop utan lammkött

För övrigt är det tillåtet att bjuda på vilken mat som helst. Det behöver alltså inte serveras lammkött. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Under tre nätter vistades profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mellan Khaybar och Madînah där han lägrade Safiyyah. Han bjöd muslimerna på sitt bröllop som saknade såväl bröd som kött. Ett garvat […]

28. Lamm till bröllop

3 – Ett lamm ska slaktas. Den som har det bra ställt får slakta fler. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Då ´Abdur-Rahmân bin ´Awf hade flyttat till Madînah förbrödrade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom med Sa´d bin ar-Rabî´ al-Ansârî. Sa´d tog med honom till sig och bjöd honom på mat som de […]

26. Bröllopet ska vara tre dagar

Man bör ha ett och annat i åtanken: 1 – Bröllopet skall vara tre dagar efter lägringen, vilket har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade lägrat en kvinna varefter han skickade iväg mig för att bjuda en grupp män på […]

25. Bröllop är obligatoriskt

24 – Bröllop är obligatoriskt Efter lägringen är det obligatoriskt att ha bröllop. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde ´Abdur-Rahmân bin ´Awf att ha bröllop och dessutom sade Buraydah bin al-Hasîb: ”När ´Alî friade till Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ett giftermål måste ha ett bröllop.” Sa´d […]

Alla bjudningar måste besvaras

Fråga: Är bröllop den enda bjudningen som är obligatorisk att gå på eller gäller det alla bjudningar? Svar: Från bröllop förstår jag det ash-Shawkânî säger, nämligen att det har framhållits i en generalisering. Med andra ord nämns besvarade bjudningar oinskränkt i hadîthen: ”En muslim har fem rättigheter över sin muslimske broder… besvarad bjudning…”1 Den hadîthen […]

Sörjande änka på bröllop

Fråga: Får en änka gå på bröllop under sorgetiden? Svar: Nej. Hon får inte gå ut utan behov. Om hon behöver gå ut och ingen kan ta hand om hennes ärende, får hon gå ut. Hon får emellertid bara gå ut på dagen och vid behov.

335. Är det tillåtet att samlas hemma hos den avlidne?

Fråga 335: Är det harmlöst att folk samlas hemma hos den avlidne i kondolerande syfte och för att påminna hans anhöriga om tålamod? Svar: Samlingar hemma hos den döde saknar grund i Salafs praxis. Handlingen är alltså inte föreskriven, framför allt inte om de tänder lampor, ställer fram stolar och ordnar hemmet så att det […]

Vem vill att hans kvinnliga anhöriga syns för allmänheten?

Fråga: Vad är domen för att filma levande varelser? Svar: Det är harmlöst om inspelningen frambringar välfärd eller är behövlig. Men om det bara är för nöjets skull så är det dels slöseri med tid, dels slöseri med pengar. Det orsakar också att folk fäster sig vid dessa bilder. Vad beträffar bilder från bröllop och […]

Förstör kusinens fotografier

Fråga: För femton år sedan gifte sig min kusin. På bröllopet tog han fotografibilder på sig själv, sin fru, hela familjen och andra gäster. Därefter reste han med sin fru till Libyen där han arbetar. Han har gett mig uppgiften att framkalla hans fotografier och skicka dem till honom. På grund av ändrad adress returnerades […]