Allt är underlättat för oss men…

En av den troendes viktigaste plikter hör att han söker kunskap och förstår sig på religionen. Att han kan komma på lektioner, oavsett tid på dygnet, är en stor gåva från Allâh. Därför bör han ta tillfället i akt och närvara, lyssna, dra nytta och fråga. Allâh (´azza wa djall) sade: شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ […]

Fribiljett till paradiset med Tidjâniyyah

Till vår Shaykh Ahmad at-Tidjânîs brev hör… Jag säger er att inga helgon uppnår vår rang hos Allâh på Domedagen. Ingen kommer ens nära den, oavsett hur små eller stora de är. Inga helgon, alltifrån följeslagarnas dagar fram till hornstöten, kommer att nå vår rang eller ens komma i närheten av den. Detta har jag […]

Makkahs och Madînahs lärde anammar Ibn ´Abdil-Wahhabs kall

Lov ske Allah. Vi, de lärde i Makkah, vittnar att denna religion som Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) etablerade och som muslimernas ledare Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz kallade till i detta brev av Tawhîd och förkastning av avguderi är sanning varom inga tvivel finns. All sorts avguderi och annat som nämns i brevet av sådant som […]

ash-Shawkânî rentvår Ibn ´Abdil-Wahhâb från Khawâridjs dogm

Det går många rykten vars äkthet bara Allâh känner till. Vissa människor påstod att han hade Khawâridjs dogm. Jag tror inte det stämmer eftersom ledaren från Nadjd och hela hans följe praktiserade det de hade lärt sig av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb som var Hanbalî. Han studerade hadîth i Madînah och återvände sedermera till Nadjd och […]

29. Ibn Bâz om al-Albânî

Slutligen avslutar jag denna bok genom att citera våra stora och erkända lärde gällande al-Albânî. Bland annat sade vår ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (rahimahullâh): ”Jag har fått ert brev och förstått att ni vill skriva en ingående biografi om Shaykh och ´Allâmah Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî. Ni vill också veta vad jag tycker […]

Berättarkedjan till Abu Hanifahs brev till al-Battî

Den fjärde boken handlar om ett brev som Imâm Abû Hanîfah skall ha skickat till Basrahs domare ´Uthmân bin Muslim al-Battî (d. 143). Brevet handlar om Irdjâ’ och Abû Hanîfahs ställning till det. Brevet är återberättat via Yahyâ bin Mutarrif al-Balkhî, från Abû Sâlih Muhammad bin al-Husayn as-Samarqandî, från Abû Sa´îd Sa´dân bin Muhammad al-Bustî, […]

Skyldigheten gentemot predikanten som förtalar makthavare

Fråga: I vårt land har vi en imam som ständigt förtalar muslimska makthavare öppet från predikstolen. Vad är vi skyldiga gentemot honom? Svar: Ni är skyldiga att avråda honom från det. Om han har religiösa anmärkningar på någon, så får han råda dem via brev eller telefon. Det är inte tillåtet att förtala från predikstolarna.