Lägrar fastande maka mot hennes vilja

Fråga: Under dagtid i Ramadhân lägrade en man sin hustru mot hennes vilja. Syndade hon? Får hon begära skilsmässa på grund av det? Svar: Hon syndar inte om hon var motvillig. Hon ska dock inte begära skilsmässa. Däremot får hon göra motstånd om det så skulle leda till slagsmål och bråk. Hon får försvara sig. […]

Vi går inte in i sådant

Fråga: Om de lärda har olika uppfattningar om en kallare som lär ut dogm. Vissa uppmanar till studier under honom… Svar: Förskona oss från sådant. Vi går inte in i sådant. Det är kaos och bråk mellan dessa människor. Vi går inte in i sådant.