Tveksam markägares allmosa

Fråga: En markägare tvekar på om han skall sälja sin mark, bebygga den, hyra ut den eller själv bosätta sig på den. Skall han betala allmosa på den efter ett år? Svar: Så länge han inte har beslutat sig för att handla med den behöver han inte betala allmosa på den. Så länge han är […]