Väcker familj efter bön i moské

Fråga: Jag vaknar för att be Fadjr men väcker min familj först efter att jag kommit hem från moskén. Vad är domen för min handling? Svar: Den är tillåten så länge du väcker dem tillräckligt tidigt för att de ska hinna med rening och bön innan soluppgång. Däremot är det bäst att väcka dem i […]

När måste fastan inledas?

Fråga: När måste fastan inledas? Är det när böneutropet inleds eller när det har avslutats? Svar: När man övertygas om gryningens infall eller får ett pålitligt besked om det blir det obligatoriskt att börja fasta. Allâh (ta´âlâ) sade: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ […]

Äter under böneutropet

Fråga: Vad är domen för att äta under böneutropet? Svar: Det beror på böneutroparen. Om han kallar till bön först när han övertygats om gryningens infall, blir det obligatoriskt att sluta äta och dricka. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bilâl kallar till bön på natten. […]

Kanonen och fastan

Fråga: En man i Haram visste inte när fastan började så han åt och drack till slutet av böneutropet. Dock fick han höra att han är sen eftersom fastan börjar med kanonaden. Vad gäller här? Svar: I Makkah lyder kanonaden för att folk skall sluta äta och dricka, inte för att gryningen har fallit in. […]

Stans böneutrop räcker

Fråga: Efter att böneutropen har lytt i staden går en imam in i sin moské där ingen har kallat till bön. Skall han kalla till bön eller läsa Iqâmah omedelbart? Svar: Om imamen går in i en moské där ingen har kallat till bön, så får han inleda bönen direkt utan böneutrop. Ty när någon […]

Vändningen i böneutropet

634 – al-Bukhârî sade: Muhammad bin Yûsuf berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från ´Awn bin Abî Djuhayfah, från hans fader som berättade att han såg Bilâl kalla till bön och sade: ”Jag följde hans mun under böneutropet än hit och än dit.”1 Än hit och än dit åsyftar till höger och vänster. De […]

Täcker det första böneutropet till Fadjr det andra?

Fråga: Täcker det första böneutropet till Fadjr det andra? Svar: Nej, det gör det inte. Böneutropet till bönen måste ske först när bönetiden har gått in. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När bönen går in, kallar någon av er.”1 Bönen går inte in förrän dess tid går in. 1al-Bukhârî (628) och Muslim (674).

Be stående hemma eller sittande i moskén?

De lärde har delade åsikter om personen som kan antingen be samlingsbönen sittande eller också hemma stående. Vissa säger att han ska be hemma stående, ty den stående positionen är en av bönens pelare till skillnad från samlingsbönen som är obligatorisk. Om en pelare kolliderar med en plikt går pelaren före. En bön utan pelare […]

Böneutropet medföljer bönen

al-Bukhârî sade: 629 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Muhâdjir Abûl-Hasan, från Zayd bin Wahb, från Abû Dharr som sade: ”En gång var vi och reste med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Då böneutroparen ville ropa till bön sade han: ”Svalka.” Då han återigen ville ropa till bön […]

Bön mellan böneutrop och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att den som vill får be mellan alla två böneutrop 627 – ´Abdullâh bin Yazîd berättade för oss: Kahmas bin al-Hasan berättade för oss, från ´Abdullâh bin Buraydah, från ´Abdullâh bin Mughaffal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan alla två böneutrop finns en bön. […]

Liggningen innan Fadjr

al-Bukhârî sade: 15 – Kapitel om inväntad Iqâmah 626 – Abûl-Yamân berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss, från az-Zuhrî: ´Urwah bin az-Zubayr underrättade mig som berättade att ´Â’ishah sade: ”Efter böneutroparens första böneutrop till Fadjr gick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp och bad två korta Raka´ât innan Fadjr. Detta efter att gryningen […]

Tiden mellan böneutropet och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 14 – Kapitel om fristen mellan böneutropet och Iqâmah samt den som inväntar Iqâmah 624 – Ishâq al-Wâsitî berättade för oss: Khâlid berättade för oss, från al-Djurayrî, från Ibn Burdah, från ´Abdullâh bin Mughaffal al-Muzanî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan två böneutrop finns en bön. Mellan […]

Böneutrop innan tid

al-Bukhârî sade: 13 – Kapitel om böneutrop innan gryning 621 – Ahmad bin Yûnus berättade för oss: Zuhayr berättade för oss: Sulaymân at-Taymî berättade för oss, från Abû ´Uthmân an-Nahdî, från ´Abdullâh bin Mas´ûd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Låt inte Bilâls böneutrop sätta stopp för er måltid. Han ropar till […]

Böneutropare glömmer läsa morgonfrasen

Fråga: Hur lyder domen i fall böneutroparen glömmer säga: الصلاة خير من النوم ”Bön är bättre än sömn.”? Svar: Det är allom bekant bland de lärde att hans böneutrop är korrekt. Den morgonfrasen är enkom rekommenderad och inte obligatorisk. Beviset för det är att ´Abdullâh bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) drömde inte om den när […]

Tal och skratt under böneutrop

al-Bukhârî sade: 10 – Kapitel om tal under böneutrop Sulaymân bin Surad talade medan han kallade till bön. al-Hasan sade: ”Det är harmlöst att skratta medan man kallar till bön eller läser Iqâmah.” FÖRKLARING Tal är tvivelsutan harmlöst, framför allt vid behov eller i samband med råd. Exempel på det är att inleda böneutropet och […]

Upprepning av bönekall i TV och radio

Fråga: Skall bönekallet i radio eller teve upprepas? Svar: Om det är direktsänt skall det upprepas utifrån profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord: ”När bönen går in, kallar någon av er.”1 De lärde (rahimahumullâh) säger dock att det inte skall upprepas om bönen har betts. Om bönekallet är inspelat och inte i tid, […]

11. Ahl-us-Sunnah revolterar inte mot muslimska ledare

28 – De anser att bönen, såväl fredagsbönen som alla andra böner, skall bes bakom samtliga muslimska ledare, oavsett om de är fromma eller syndiga. Allâh (´azza wa djall) har ålagt fredagsbönen strängt samtidigt som Han (ta´âlâ) visste att bland dem som skulle hålla i den kommer att vara syndiga och ogärningsmän. Det till trots […]

Salafs fina innovationer

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1 Detta uttalande är litet i storlek, väldigt i betydelse och utelämnar ingenting. Hadîthen är en väldig grund i religionen och påminner om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den som […]

Upprepat böneutrop under bön

Skall den bedjande upprepa böneutropet? Enligt den korrekta åsikten skall han inte göra det eftersom det distraherar bönen. Det kan inte motargumenteras med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde personen som lider av tvångstankar i bönen att be om Allahs skydd mot Satan1 eller att han godkände Mu´âwiyah bin al-Hakam som lovade Allah […]

Upprepat böneutrop under Qur’ân-läsning och naturligt behov

Skall man pausa Qur’ân-läsningen för att säga efter böneutroparen? Det skall tvivelsutan göras. Läsaren går ju inte miste om sin Qur’ân-läsning om han pausar medan böneutropet är tillfälligt. Enligt de lärde skall personen som uträttar naturligt behov och hör böneutrop inte repetera det. Skall han ta igen det efteråt? Det beror på den gångna tiden; […]