386. Får man säga att en död människa är benådad?

Publicerad: 19.10.06 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/451) Fråga 386: Får man säga att en död människa är benådad? Svar: Om man säger att den döde är benådad, förlåten och liknande i fastställande syfte, så är det inte tillåtet. Ty han vet inte om den döde verkligen är benådad […]

Bön efter fredagsbön

570 – Jag frågade min fader om bön efter fredagsbönen. Han svarade: ”Sex Raka´ât, två och två. Taslîm görs efter varannan Rak´ah. 571 – Jag frågade min fader hur mycket man ska be efter fredagsbönen. Han svarade: ”Så mycket du föredrar. Den som vill kan be fyra Raka´ât och den som vill kan be sex […]

Sjömannens bön

559 – Jag frågade min fader om sjömannen som är på sjön utan familj. Ska han be fulltalig bön eller korta? Han svarade: ”Om hans familj är med honom, ber han fulltaligt. Och om han har familj och bostad men som inte är med honom på båten och som han ska återvända till, kortar han […]

Förkortad affärsresa

547 – Jag frågade min fader om mannen på affärsresa får korta bönen. Han svarade: ”Ja, han kortar, oavsett om han vallfärdar eller utför ´Umrah.” Också sade han: ”Han får inte korta om resan är syndig.” 548 – Jag frågade min fader om mannen på affärsresa; när ska han börja korta bönen? Han svarade: ”Så […]

Bön i båt

532 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om mannen som sitter och ber i en båt. Han svarade: ”Om han kunde stå och be, föredrar jag att han tar om bönen.” 533 – Jag hörde Ahmad bli frågad om bön i båt. Han svarade: ”Han ska be stående om möjligt.”

Kvinna ber med bar underarm

280 – Jag frågade Ahmad bin Hanbal vad som får synas på en kvinna när hon ber. Han svarade: ”Ingenting. Inte ens hennes naglar. Hon ska täcka allt.” 281 – Jag sade till Ahmad: ”En kvinna bad med bar underarm. Ska hon ta om bönen?” Han svarade: ”Ja.”

Enstämmig bön i ´Arafah

Fråga: En person som är i ´Arafah åkallar medan människor säger ”Âmîn” enstämmigt. Är det tillåtet? Svar: Nej. Var och en åkallar för sig själv. Det finns inget behov av enstämmiga böner eller ”Âmîn”.

Ahmad om frivillig bön efter ´Asr

Ismâ´îl bin Sa´îd ash-Shâlandjî berättade att han frågade Ahmad: ”Vad tycker du om personen som ber frivillig bön efter ´Asr medan solen ligger högt och är ljus?” Han svarade: ”Jag gör inte det, men inte heller fördömer jag personen som gör det.”

Kvinnans bön som Allâh älskar mest

4453 – ´Abdullâh berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”En kvinna ber inte en bön som är så älskad av Allâh som när hon ber i den mörkaste delen av sitt rum.” Svag. Den har dock återberättats autentiskt från Ibn Mas´ûd via Abû ´Amr ash-Shaybânî och befinner sig i Ibn Abî […]

Därav platsbyte efter obligatorisk bön

Fråga: Vad är visheten med att byta plats efter obligatorisk bön och be rekommenderad bön någon annanstans? Svar: Mig veterligen finns det ingen bekräftad hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i sakfrågan. Bara svaga hadîther rapporteras i ämnet. Däremot säger vissa lärde som anser att platsbyte är rekommenderat att visheten ligger i att […]

Ändrad plats efter obligatorisk bön

Fråga: Finns det någon hadîth som rekommenderar att den bedjande byter plats efter obligatorisk bön? Svar: Mig veterligen finns det ingen autentisk hadîth i sakfrågan. Dock brukade Ibn ´Umar och många andra Salaf (radhiya Allâhu ´anhum) göra så. Det är alltså högt i tak där. Visserligen är hadîthen som Abû Dâwûd rapporterar om det svag, […]

Predikant dricker under predikan

Fråga: Får predikanten dricka under predikan liksom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drack mjölk på ´Arafah-dagen? Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade inte, han satt på sitt riddjur. Det är emellertid harmlöst för predikanten att dricka vid behov. Det är under bönens gång som det inte är tillåtet att dricka.

Missfall efter två månader

Fråga: En kvinna fick missfall efter två månader. Ska hon be och fasta med tanke på att hon blöder? Svar: Om hon fick missfall efter 81 dagar, ska hon varken be eller fasta. Och om hon fick missfall innan 81 dagar, ska hon både be och fasta. Innan den 81:e dagen är blodet bara en […]

Befalla icke-bedjande att fasta?

Fråga: Ska den icke-bedjande befallas att fasta? Svar: Nej. Ty hans fasta är ogiltig till dess att han börjar be. Bönen är viktigare än fastan. Den icke-bedjandes handlingar är ogiltiga. Ingenting accepteras från honom förrän han börjar be och slår vakt om bönen.

Innovativ bön efter bönen

Det är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på händerna då han åkallade Allâh mot hedningarna som hade dödat hans utsända lärde. Scenariot utspelade sig i Fadjr och efter Rukû´, rapporterar Ahmad och andra via Anas. Däremot finns inget bekräftat från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han lyfte på händerna […]

Det sägs efter fjärde Takbîr

Fråga: Läses någon bön efter begravningsbönens fjärde Takbîr, liksom: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنـا بعـده و اغفر لنا و له ”Allâh! Beröva oss inte hans belöning och pröva oss inte efter honom.”? Svar: Nej. Det enda som har rapporterats efter fjärde Takbîr är Taslîm. Bara Taslîm kommer på tal efter fjärde Takbîr.

Kan inte bönen för den döde

Fråga: En person kan inte bönen som läses för den döde. Får han nöja sig med att be om förlåtelse för honom? Svar: Ja. Han får läsa det han kan. Ingen är okunnig om hur man ber om förlåtelse och nåd för den döde. Alla vet det. Han får be Allâh benåda och förlåta den […]

Bad inte i tre år

Fråga: En man som inte har bett i tre år har ångrat sig. Skall han ta igen de missade bönerna? Svar: Han behöver inte ta igen de missade bönerna på grund av följande orsaker: 1 – Avsaknad bön är avfall från islam. Den som inte ber hädar enligt den övervägande åsikten som är grundad på […]

Kors på bönematta

Fråga: Jag bad Dhuhr på en bönematta varefter jag märkte att det fanns två kors på den. Är min bön giltig? Svar: Din bön är giltig.

Den upplyste imamen

Om man ser att imamen har en underkänd orenhet på sina kläder eller att någon av hans kroppsdelar inte blötts i tvagningen, måste man underrätta honom om det. Detsamma gäller om man är övertygad om att han ätit kamelkött och inte tvått sig därefter; det är obligatoriskt att upplysa honom om det. Ty sändebudet (sallâ […]