23. Den fördömda tolkningen

92 – Det klargör att det är obligatoriskt att följa denna berömvärda väg och lämna alla andra vägar. Detta fastställer att vägen är Allâhs raka väg som Han (ta´âlâ) har befallt oss att beträda. Alla andra vägar är Satans dito som Allâh förbjudit oss att följa. Därefter underströk Han det med Sina ord: وَأَنَّ هَذَا […]

Ska ej förklaras för lekmän

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Återgå inte efter mig till att bli vilsna otrogna som halshugger varandra.”1 ”När två muslimer drabbar samman med sina svärd hamnar både dråparen och den dräpte i Elden.”2 ”Förtal av en muslim är en trotsig synd och strid mot honom är otro.”3 […]