40. Destruktiva teorier om Qur’ânen

Publicerad: 19.10.06 Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) Källa: at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 47-48 Destruktiva sekter har avvikit från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm gällande Allâhs tal. Djahmiyyah, Mu´tazilah, Ashâ´irah och deras jämlikar avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah i sakfrågan. Destruktiva Djahmiyyah dementerar Allâhs samtliga egenskaper. Mu´tazilah anser att Qur’ânen är skapad. Det […]

Allâh talar när Han vill, hur Han vill och vad Han vill

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ”Och när Mûsâ kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom, sade han: ”Herre, visa Dig för mig, så att jag får […]

Skillnaden mellan Ashâ´irah och Ahl-us-Sunnah gällande Allâhs tal

Skillnaden i sakfrågan är inte som skillnaden mellan Ashâ´irah och Ahl-us-Sunnah gällande Allâhs tal. Ty skillnaden mellan dessa handlar om själva talet. Ahl-us-Sunnah säger att Allâhs tal är ett verkligt och hörbart tal och att Han talar med röst och bokstäver. Ashâ´irah bekräftar inte det. De säger att Allâhs tal är en betydelse som upprätthålls […]

Inträde i WC med Qur’ân-band

Fråga: Vad är domen för att gå in i WC med kassettband som innehåller Qur’ân-läsning? Svar: Det är harmlöst eftersom dess bokstäver är osynliga. Det är bara en röst som lyder när kassettbandet spelas i bandspelare. Det är alltså harmlöst att gå in i WC med kassettband innehållande Qur’ân-läsning, hadîther och liknande.

Inget annat tas på allvar

Allâh (´azza wa djall) sade: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ”Himlarna och jorden är Hans verk och när Han beslutar att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”1 Versen bekräftar Allâhs ord, att Allâh säger och att Hans ord består av bokstäver. Han […]

3. Allahs tal är hörbart

[4] Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal oavsett hur den läses och skrivs och var den än reciteras. Skriften är det skrivna, läsningen är det lästa och recitationen är det reciterade. Allâhs tal är evigt och inte skapat i någon situation. Allâhs tal är vare sig skapat, uppkommet eller tillverkat på något som helst […]

18. Profeten tolkade inte Allahs egenskaper

76 – Med det sagt klargörs det att ingen annan än Allâh (ta´âlâ) känner till de mindre klara versernas realia, att de som eftersträvar denna realia är vilsna och att ingen får göra det. Det fordrar att det mindre klara är relaterat till Allâhs (ta´âlâ) egenskaper och dylikt och inte det som sägs vara generaliserat, […]

Abu Hanifah och Allahs tal

För det femte heter det i ”al-Fiqh al-Akbar”: ”Allâh (ta´âlâ) talar utan instrument eller bokstäver. Bokstäverna är förvisso skapade.”1 Det är avvikande från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om Allâhs (ta´âlâ) tal. Ty Ahl-us-Sunnah anser att Allâh talar med bokstäver och röst. Den dogmen rapporteras från Salaf innan Abû Hanîfah, samtidigt som Abû Hanîfah och efter Abû […]

Ashâ´irahs gemensamma nämnare med Mu´tazilah

Mu´tazilah säger: ”Denna arabiska Qur’ân som består av kapitel, bokstäver, verser och ord är den som Allâh har sänt ned till Muhammad. Vi har ingen annan Qur’ân och Allâh har inget annat tal. Den är dock skapad i något annat.” Ashâ´irah säger: ”Dessa 114 kapitel, sju sjundedelar och trettio delar är på det arabiska språket […]