Betalas allmosa på hyresfastigheter?

Fråga: Betalas allmosa på hyresfastigheter? Svar: Allmosa betalas inte på fastigheter ämnade för uthyrning eller boende. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Muslimen är inte skyldig att betala allmosa på sin slav eller häst.”1 Fastigheten som du hyr ut är för egen vinning. Dock måste du betala allmosa på inkomsten som du besitter ett […]

Resenär skall inte fasta frivillig fasta

I Sunan-böckerna finns en hadîth som förmenar fasta på ´Arafah-dagen i ´Arafah och dess kedja är helt okej1. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är inte fromt att fasta på resa.”2 Om det är bättre för resenären att inte fasta obligatorisk fasta, gäller det än mer frivillig fasta. Den som fastar ´Arafah-dagen […]

Så länge resan pågår

Att den boende slår ihop böner betyder dels att han inte ber dem i tid, dels att han inte ber dem i samlingsbön med imamen. Däremot får han slå ihop bönerna om han besväras av att be dem i tid. Sådant är inte fallet beträffande resenären; han får slå ihop bönerna så länge han är […]

Dragen i öronen

Abû Ismâ´îl sade: Ismâ´îl bin Ibrâhîm underrättade oss: Muhammad bin ´Abdillâh underrättade oss: Abûl-Walîd Hassân bin Muhammad al-Faqîh underrättade oss: Ibrâhîm bin Muhammad al-Kûfî sade: ”Jag såg Ahmad och Ishâq lyssna till ash-Shâfi´î när han gav utslag till folket i Makkah. ash-Shâfi´î sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Har ´Aqîl lämnat efter […]

Boende erinras utebliven bön från resa

Fråga: En resenär lät avsiktligt bli att be. Hur skall han ta igen den när han är boende? Svar: Om bönen blir obligatorisk att be på resa, måste den bes två Raka´ât. Om han mister den på grund av försummelse, glömska, sömn eller tillkortakommande och sedan kommer på den först när han kommer hem, ber […]

En gång boende alltid boende

Du bestryker dina strumpor som boende. Därefter börjar du resa. Därefter återvänder du till din hemstad. Under den här tiden bestryker du ett dygn. Var du resande eller boende när du påbörjade din bestrykning? Åhörare: Boende. al-Albânî: Samma svar där. Du vill säga att du påbörjade bestrykningen som boende. Därefter reste du och stannade en […]

Fredagsbön på företag

Fråga: Angående ständig fredagsbön på företaget eller i området, får vi höra att det inte är tillåtet att be fredagsbönen där. Beviset är att vi inte är bosatta här. Är det tillåtet eller inte? Svar: Om ert företag inte befinner sig i en stad som ber fredagsbönen eller är avlägset från staden och om ni […]