Så behandlas innovatörer

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî  Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 223-224 Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: ”Jag hörde min fader och Abû Zur´ah befalla att vilsna och innovatörer bojkottas. De var oerhört hårda med det.” FÖRKLARING Jag svär vid Allâh att vi säger samma sak. Allt Ahl-us-Sunnah säger säger även vi. Alla […]

Så valde an-Nâbhânî åsikter

Publicerad: 19.10.02 Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (882) Tid: 47:47 Jag sade till honom1 att hans avhandlingar och böcker verkligen vittnar om att han inte vidhåller någon särskild rättsskola. Det är något vi har gemensamt, men samtidigt inte. Vad utgår du ifrån när du anammar exempelvis en åsikt från Abû […]

De kan läsa filosofiska böcker

Fråga: Vad är domen för att läsa filosofiska böcker för att känna till deras falskhet? Svar: Bara en stabil person kan läsa dem. Inga nybörjare eller studenter. Det är farligt. Bara stabila människor, förslagsvis Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim, kan läsa dem.

Dessa varnar för ar-Râdjihî

Frågeställare: Vissa bröder varnar för Shaykh ´Abdul-´Azîz ar-Râdjihî vars böcker och lektioner vi översätter… al-´Abbâd: Vem varnar för honom? Frågeställare: Bröder i Madînah. De beskyller honom för innovation och varnar för honom och gör till och med detsamma mot bröder som drar nytta av honom och översätter hans böcker. al-´Abbâd: De som varnar för honom […]

Har ni läst dessa böcker?

Fråga: Vi skulle vilja veta hur ens kärlek och hat ska vara gentemot muslimer. Innebär hatet att man undviker personen som förfelar, slutar hälsa till honom och varken besöker honom vid eventuell insjuknad eller går med hans begravningståg? Svar: Svaret hittar ni i Salafs böcker. I och med att många ungdomar inte läser Salafs böcker […]

Människor accepterar moderna åsikter

De flesta fanatiska anhängare till de fyra imamerna brukar oftast avvika från sina imamers konkretiseringar. Istället efterapar de bara senare anhängare till rättsskolorna. Med andra ord prioriterar de eftersläntrarnas åsikter. Ju senare en person lever desto mer anammar de hans ord och lämnar, eller nästintill, de tidigares ord. Människor accepterar moderna åsikter och ju längre […]

Självlärd lär ut hemma

Fråga: Får en europé som saknar studier under de lärde lära ut i sitt hem? Svar: Nej. Varken den självlärde eller den som lärt sig av ignoranter får lära ut. Han måste få sin kunskap från de lärde och inte från böcker eller folk som inte är ansedda lärde.

Så uppnås kunskap enligt ignoranta Sûfiyyah

Allâh (´azza wa djall) sade: وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ”Och förbarma Dig i Din nåd över oss.”1 Förmodligen klänger sig ignoranta Sûfiyyah och hedniska mystiker fast i denna och liknande verser. De säger ju att kunskap är något man får av Allâh i skänk utan anskaffande studier. Läsa böcker och blad är bara distraherande, […]

Köper böcker i form av allmosa

Fråga: Är det tillåtet att köpa Qur’ân-kopior och religiösa böcker i form av allmosa? Svar: Nej. Allmosans målgrupper är begränsade: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ”Välgörenheten är avsedd enbart för de fattiga och de nödställda och för dem […]

Bästa böcker om kärlek till profeter

För kunskap om kärlek och dess nivåer till profeter, lärde och rättfärdiga människor bör man läsa Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs bok ”al-Furqân” och ash-Shawkânîs ”Qatr-ul-Walî”. Dessa två böcker är tillräckliga. Därtill skall man hänvisa till Tawhîd-böcker såsom: 1 – ad-Durr an-Nadhîd fî Ithbât-it-Tawhîd av ash-Shawkânî. 2 – Tathîr-ul-I´tiqâd. 3 – Tadjrîd-ut-Tawhîd al-Mufîd. 4 – Fath-ul-Madjîd fî […]

Två sorters Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Hur skall Ahl-ul-Bid´a behandlas i jordiska sakfrågor liksom handel? Svar: Det finns två sorters Ahl-ul-Bid´a: 1 – En sort döljer sina innovationer och offentliggör inte dem och propagerar inte dem. I detta fall är det harmlöst att Ahl-us-Sunnah gagnas av dem vid behov eller samtalar med dem om något nödvändigt. 2 – En sort […]

Lögn om Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Är det tillåtet att ljuga om Ahl-ul-Bid´a och andra vilsna människor? Svar: Det är inte tillåtet att ljuga om otrogna, Ahl-ul-Bid´a eller någon annan. Det är inte tillåtet att ljuga om en individ eller en grupp och hitta på om dem. När vi klargör deras villfarelse citerar vi deras böcker eller andra källor. Därefter […]

Det enda Salafiyyûn kan göra

Fråga: Ni vet hur folk tillhörande andra sekter ignorerar Salafs metodik. Vad måste göras för att de skall inse den? Svar: Salafiyyahs lärde och kallare har lagt ned stor vikt vid det. Böcker har skrivits. Dessa människor har tillgång till allt, men de vägrar lämna sina normer: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء […]

De vill bara förstöra

Vissa bröder tycker illa om somliga studenter eller lärda. Följaktligen ställer de dig en fråga som du svarar på varefter de tillämpar svaret på en individ. De säger att du avser honom. Sedan säger de att så-och-så säger si-och-så om så-och-så. Du själv avsåg ingen speciell person, du svarade bara på en fråga. De kokar […]

De hade ingen korrekt dogm

Jag har läst många av Sayyid Qutbs och Hasan al-Bannâs respektive böcker. De hade ingen korrekt dogm. Inte sällan var Sayyid Qutb respektlös och kritisk mot flera följeslagare, Mûsâ (´alayhis-salâm) och andra. De är inga vetenskapliga böcker. De är inga dogmatiska böcker. Boken ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” är ingen tolkning. Den borde bara heta ”Fîdh-Dhilâl”. Överlag gör […]

al-Djifrî är innovatör och mytoman

Fråga: Vad anser ni om ´Alî al-Djifrî? Tillhör han Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah? Svar: Döm mannen utifrån hans kassettband och böcker. Han är innovatör och mytoman. Han kallar till grav- och relikdyrkan. Han är alltså mytoman. Hans kassettband är tillgängliga. Han gör narr av Ahl-us-Sunnah och monoteister.

Inga bra böcker

Fråga: Vad anser ni om böcker skrivna av Khâlid Muhammad Khâlid och i synnerhet ”Ridjâl hawl-ar-Rasûl” och ”Khulafâ’-ur-Rasûl”? Svar: Jag har inte läst dem. Jag känner dock till författarens äldre böcker och de är inte bra. En av dem heter något i stil med ”Min hunâ nabda’”. Den är inte bra. Flera avvisningar har skrivits […]

Umgänge med skolastiker förbjudet

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: ”De fördömde att böcker skrivs utifrån egna tycken och utan rapporteringar. De förbjöd sittningar med skolastiker. Och läsning av skolastikers böcker.” De (rahimahumâ Allâh) fördömde att böcker skrivs utan bevisningar från hadîther och rapporteringar från följeslagare och efterföljare. Böcker som är baserade på egna tycken och saknar bevis […]