Tvagning före rening

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1 Det bevisar att rening efter naturligt behov är ingalunda krav för tvagning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju ”… förrän han tvår sig” och befallde inte att könet och dylikt tvättas […]

Stående urinering

Fråga: Är det tillåtet att stå upp och urinera? Svar: Det är harmlöst, framför allt vid behov. Man ska emellertid tänka på att vara skymd så att ingen ser ens blygd och att urinen inte stänker på en. Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till en soptipp och urinerade […]

Därför kunde hennes kinder beskrivas

3153 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Måhända berättar kvinnan vad hennes make gör med henne i enrum. Måhända berättar mannen vad hans maka gör med honom i enrum.” En kvinna med missfärgade kinder reste sig upp och sade: ”Vid Allâh! Bådadera gör det!” Han sade: ”Gör inte det. Ska jag inte […]

Var är det bäst för kvinnan att be Tarâwîh?

Fråga: Var är det bäst för kvinnan att be Tarâwîh? Svar: Det är bäst att hon ber därhemma utefter sin förmåga. Och om hon befarar att bli för sysselsatt med barnen eller trött (ensamma människor kan bli trötta och lata till skillnad från när de är med andra) eller har en make som inte lägger […]

17. Följeslagarinnan som visade ansikte och händer

7 – Subay´ah bint al-Hârith berättade att: ”Hon var gift med Sa´d bin Khawlah (som även stred vid Badr) som dog under Avskedsvallfärden. Innan hennes sorgetid på fyra månader och tio dagar gått ut födde hon ett barn. Efter sin barnsäng träffade hon Abûs-Sanâbil bin Ba´kak. Hon hade kohl i ögonen, var målad och såg […]

16. Ibn ´Abbâs såg följeslagarinnornas händer

6 – Det sades till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ): ”Bevittnade du ´Îd med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han svarade: ”Ja, vilket jag inte hade gjort om det inte hade varit för min ungdoms roll. Han bad när han kom fram till fanan vid Kathîr bin as-Salts hem. Därpå gick Allâhs profet (sallâ […]

Sûfiyyahs nakna helgon

Läs hur ad-Dabbâgh ljuger: ”De ädla änglarna försvinner när ett icke-helgons blygd blottas. Men när ett helgons blygd blottas, försvinner de inte. Ty han gör det enkom skäligt och blottar bara sin blygd för något som är viktigare.”1 ash-Sha´rânî betraktade blottad blygd som ett av helgonens underverk medan ad-Dabbâgh ansåg att nakenheten utgör Sûfiyyahs helgonskaps […]

Kloning och provrörsbefruktning

Fråga: Den senaste tiden talas det mycket om kloning. Enligt ett utslag som sägs komma från Shaykh Yûsuf al-Qaradhâwî kan kloning vara tillåten då fenomenet kan lösa problem. Svar: Om Shaykh al-Qaradhâwî citeras precist, så är det möjligt att fenomenet löser problem på samma sätt som det också kan orsaka än fler problem. Kloning liknar […]

Tvättning av gamling

Fråga: Om en kvinna är gammal och lider av demens. Får andra kvinnor se hennes blygd när de tvättar henne? Svar: Nej. De får täcka hennes blygd, föra in händerna under täckelset och rena henne. Blygden måste täckas.

Satan följer efter kvinnan när hon går ut

2688 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Kvinnan är en blygd. När hon går ut följer Satan efter henne med blicken. Hon är närmast Allâh när hon är i sitt hem.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” (3036). Berättarkedjan är autentisk och alla dess återberättare är pålitliga och Muslims män frånsett al-Baghawî. Han […]

Då får barnets blygd ej beskådas

Fråga: Hur gammalt skall barnet vara för att det skall vara tillåtet att titta på dess blygd? Svar: Så länge barnet saknar urskiljningsförmåga.

Förbjudet att ligga under samma täcke

Muslim sade: 338 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Zayd bin al-Hubâb berättade för oss, från adh-Dhahhâk bin ´Uthmân: Zayd bin Aslam underrättade mig, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Sa´îd al-Khudrî, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”En man skall inte titta på en annan […]

Förbjudet att titta på andras blygd

Muslim sade: 338 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Zayd bin al-Hubâb berättade för oss, från adh-Dhahhâk bin ´Uthmân: Zayd bin Aslam underrättade mig, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Sa´îd al-Khudrî, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”En man skall inte titta på en annan […]

Blottad blygd under bön

Fråga: Hur lyder domen om blygden blottas under bönen? Svar: Sådant kan ske i följande fall: 1 – Om blygden blottas avsiktligt blir bönen ogiltig. I detta fall spelar det ingalunda roll hur mycket som blottas eller hur länge blygden blottas. 2 – Om blygden blottas oavsiktligt och endast lite syns av den, förblir bönen […]

Byxor under anklarna är dagens sjukdom

2682 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”´Amr! Allâh (´azza wa djall) har helt visst bemästrat allt Han har skapat.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog med sin högra hands fyra fingrar under ´Amrs knä och sade: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.” Därefter tog han upp dem för att sedermera […]

´Îsâ och Maryam är ett tecken från Allâh

Allâh (´azza wa djall) sade: وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ”OCH hon som bevarade sin jungfrudom. Vi andades in i henne något av Vår ande och Vi gjorde henne och hennes son till ett tecken för alla folk.”1 Det vill säga hon som skyddade sin blygd mot allt förbjudet; […]

Därför är videoinspelad dyrkelse tillåten

Om flickleksaker är tillåtna i pedagogiskt syfte, har viktigare bilder än mer rätt att vara tillåtna. Exempel på sådana bilder är de som används till ID-kort, pass och annat som gagnar hela samfundet. Detsamma säger jag om videoinspelningar. Om videokameran bara hade kunnat nyttjats till att lära vissa muslimer viss dyrkelse som de bara kan […]

Shorts och vittnesmål

Fråga: Författaren (rahimahullâh) sade: ”… och den som visar sin blygd för folk.” Svar: Den som inte skäms och visar sin blygd för folk får inte sin vittnesbörd accepterad. Ty han tar lätt på saker och ting. Om han tar lätt på att täcka sig själv kan han även ta lätt på vittnesmål. Fråga: Gäller […]

Vad är domen för att kvinnan visar sitt ansikte?

Fråga: Vad är domen för att kvinnan visar sitt ansikte? Svar: Det är inte tillåtet. Det är blygd framför män. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Ryttare brukade rida om oss när vi var tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Ihrâm. När de kom nära oss, drog var och en av oss […]

Så är makan makens fånge

Jag råder bröderna, såväl religiösa som andra, som försummar sina fruars rättigheter att frukta Allâh (´azza wa djall). Det är något profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde i den största samlingen som hade skådats i den islamiska världen på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. På ´Arafah-dagen under Avskedsvallfärden sade han (sallâ Allâhu […]