Shorts och vittnesmål

Fråga: Författaren (rahimahullâh) sade: ”… och den som visar sin blygd för folk.” Svar: Den som inte skäms och visar sin blygd för folk får inte sin vittnesbörd accepterad. Ty han tar lätt på saker och ting. Om han tar lätt på att täcka sig själv kan han även ta lätt på vittnesmål. Fråga: Gäller […]

Då bes sol- och månförmörkelsebönen

Fråga: Bes sol- och månförmörkelsebönen om de respektive förmörkelserna är partiella och inte syns med blotta ögat? Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till oss: ”Solen och månen är två av Allâhs budskap. Allâh skrämmer Sina slavar med dem. De förmörkas inte till följd av någons död eller liv. Om ni ser något […]