5. Den korrekta dogmen om Allâhs änglar

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör tron på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, uppståndelsen efter döden och ödet. Tron på Allâh innefattas av Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât, vilket redan har omnämnts. Tron på änglarna handlar om att bekräfta och betro deras existens, omnämnda namn och handlingar. Han (ta´âlâ) sade: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ […]