32. Den fastande ska också gå på bjudning

Även den fastande ska gå på bjudningen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om någon av er blir bjuden på middag ska han besvara bjudningen. Om han inte fastar, äter han, och om han fastar, ber han.”1 Det vill säga åkallar. 1Muslim (4/153), an-Nasâ’î i ”al-Kubrâ” (2/62), Ahmad (2/507) och al-Bayhaqî (7/263) (som står […]

31. Obligatoriskt att gå på bjudning

Den bjudne är skyldig att gå på bjudningen. Det finns två hadîther i sakfrågan: 1 – ”Frigör fången1, besvara bjudaren och besök sjuklingen.”2 2 – ”Om någon av er bjuds till en middag, ska ni bege er dit [oavsett om det är bröllop eller något annat.] [Den som inte besvarar en bjudning har trotsat Allâh […]

28. Lamm till bröllop

3 – Ett lamm ska slaktas. Den som har det bra ställt får slakta fler. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Då ´Abdur-Rahmân bin ´Awf hade flyttat till Madînah förbrödrade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom med Sa´d bin ar-Rabî´ al-Ansârî. Sa´d tog med honom till sig och bjöd honom på mat som de […]

Muslimens vänner och gäster

Abû Dâwûd sade: 1303 – ´Amr bin ´Awn berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak berättade för oss, från Haywah bin Shurayh, från Sâlim bin Ghaylân, från al-Walîd bin Qays, från Abû Sa´îd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Var bara vän med troende och låt bara gudfruktiga äta din mat.” Maten syftar på bjudning […]

Alla bjudningar måste besvaras

Fråga: Är bröllop den enda bjudningen som är obligatorisk att gå på eller gäller det alla bjudningar? Svar: Från bröllop förstår jag det ash-Shawkânî säger, nämligen att det har framhållits i en generalisering. Med andra ord nämns besvarade bjudningar oinskränkt i hadîthen: ”En muslim har fem rättigheter över sin muslimske broder… besvarad bjudning…”1 Den hadîthen […]

351. Vad är domen för att hälla sand på huvudet vid olycka?

Fråga 351: När någon dör i vår by har kvinnorna som vana att riva sönder sina kläder, slå sig på kinderna och jämra sig. Vissa studenter försöker råda dem, dock lönlöst. Därtill följer kvinnorna med begravningståget i det tillståndet och häller sand på sina huvuden på vägen. Efter begravningen sätter sig även männen ned vid […]

Student bjuder lärare på mat

Fråga: När läsåret är slut bjuder vissa studenter andra studenter och lärare vid universitetet på mat. Vad är domen för lärarnas medverkan? Svar: I och med att bjudningen är för allihopa, så är det harmlöst. Om bjudningen är för allihopa och inte bara för läraren eller lärarna, så är det harmlöst.