32. Den fastande ska också gå på bjudning

Även den fastande ska gå på bjudningen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om någon av er blir bjuden på middag ska han besvara bjudningen. Om han inte fastar, äter han, och om han fastar, ber han.”1 Det vill säga åkallar. 1Muslim (4/153), an-Nasâ’î i ”al-Kubrâ” (2/62), Ahmad (2/507) och al-Bayhaqî (7/263) (som står […]

Sponsrad vallfärd får inte utföras av andra

En person som blir bjuden på vallfärd får inte låta någon annan vallfärda å hans vägnar så länge han inte ber sponsorn om lov. Ett annat alternativ är att sponsorn ger honom pengar och ber honom ge dem till personen han tycker är lämplig. Men om de kommer överens om att det är han som […]