Skillnaden mellan oss och Ahl-ul-Bid´a

Abû Zur´ah sade: ”al-Mutawakkil befallde att böneplatsen till Ahmads begravningsbön mäts och de uppskattade att en miljon närvarade.” ad-Dâraqutnî sade: Jag hörde Abû Sahl bin Ziyâd säga: Jag hörde ´Abdullâh bin Ahmad säga: Jag hörde min fader säga: ”Säg till Ahl-ul-Bid´a: Skillnaden mellan oss och er är begravningarna.” Allâh intygade dessa Ahmads ord. Han var […]

Ingen hjälp från Ahl-ul-Bid´a

Abû Muzâhim al-Khâqânî sade: Min farbror ´Abdur-Rahmân bin Yahyâ bin Khâqân berättade för mig: al-Mutawakkil ställde frågor till Ahmad gällande vem domarna ska anförtro uppgifter. Jag bad min farbror skriva ned svaret till mig. Han skickade följande: بسم الله الرحمن الرحيم Detta exemplar visade jag för Ahmad bin Muhammad bin Hanbal efter förfrågan. Han svarade […]

Ashâ´irah och Mu´tazilah om Allâhs resning

När det kommer till Allâhs (subhânah) ord: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 tolkar Mu´tazilah och deras följe dem som maktövertag (الاستيلاء) och erövring (القهر) och argumenterar med poetens ord: Bishr reste sig (اسْتَوَى ) över Irak utan svärd eller spillt blod Men så säger man bara om någon som […]

Vi tar avstånd från Ahl-ul-Bid´a

Bishr al-Marîsî dog mot slutet av 218. Han blev nästan 80 år. Han var Bishr den Onde och Bishr al-Hâfî var Bishr den Gode. Likaså var Ahmad bin Hanbal Ahmad av Sunnah och Ahmad bin Abî Du’âd Ahmad av innovationer. Den som döms för otro på grund av innovation, om än klar och tydlig, är […]

Inget vi vill förknippas med

az-Za´farânî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Jag har bara debatterat en enda gång kring skolastik. Jag ber Allâh om förlåtelse för det.” Det rapporteras att ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga i kapitlet om testamente: ”Om en person testamenterar bort sina vetenskapliga böcker och de består av skolastiska böcker, så omfattas inte de skolastiska böckerna […]