Äter under böneutropet

Fråga: Vad är domen för att äta under böneutropet? Svar: Det beror på böneutroparen. Om han kallar till bön först när han övertygats om gryningens infall, blir det obligatoriskt att sluta äta och dricka. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bilâl kallar till bön på natten. […]

Kanonen och fastan

Fråga: En man i Haram visste inte när fastan började så han åt och drack till slutet av böneutropet. Dock fick han höra att han är sen eftersom fastan börjar med kanonaden. Vad gäller här? Svar: I Makkah lyder kanonaden för att folk skall sluta äta och dricka, inte för att gryningen har fallit in. […]

23. Muhammads budskap i begynnelsen

Också Sunnah består av många bevis för att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde och avslutade sitt kall med Tawhîd som han vidhöll hela livet: 1 – ´Amr bin ´Absah as-Sulamî (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Under den hedniska tiden ansåg jag att människorna var vilsna, ty de dyrkade avgudar. Jag fick reda på […]

16. Ibn ´Abbâs såg följeslagarinnornas händer

6 – Det sades till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ): ”Bevittnade du ´Îd med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han svarade: ”Ja, vilket jag inte hade gjort om det inte hade varit för min ungdoms roll. Han bad när han kom fram till fanan vid Kathîr bin as-Salts hem. Därpå gick Allâhs profet (sallâ […]

Då reser sig samlingen upp till bön

al-Bukhârî sade: 22 – Kapitel om när folket ska gå upp då de ser imamen komma i samband med Iqâmah 638 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Hishâm berättade för oss: Yahyâ skrev till mig, från ´Abdullâh bin Abî Qatâdah, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: […]

Vändningen i böneutropet

634 – al-Bukhârî sade: Muhammad bin Yûsuf berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från ´Awn bin Abî Djuhayfah, från hans fader som berättade att han såg Bilâl kalla till bön och sade: ”Jag följde hans mun under böneutropet än hit och än dit.”1 Än hit och än dit åsyftar till höger och vänster. De […]

11. Följeslagerskans missfärgade kinder

´Â’ishahs hadîth hos Abû Dâwûd hade varit ett klart bevis för att kvinnan får visa ansikte och händer om det inte vore för att berättarkedjan är reducerad. Dock kan det sägas att den stärks av alla dess myckna håll som den återberättas från. al-Bayhaqî stärkte ju den just på grund av det skälet. Alltså utgör […]

Fingrarna i böneutroparens öron

al-Bukhârî sade: Det sägs att Bilâl brukade föra in fingrarna i sina öron. Ibn ´Umar brukade däremot inte göra det. Ibrâhîm sade: ”Det är harmlöst att kalla till bön utan tvagning.” ´Atâ’ sade: ”Tvagning är korrekt och Sunnah.” ´Â’ishah sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade nämna Allâh i alla fall.” FÖRKLARING De lärde […]

Då börjar fastan

al-Bukhârî sade: 11 – Kapitel om den blindes böneutrop på någons besked 617 – ´Abdullâh bin Maslamah berättade för oss, från Mâlik, från Ibn Shihâb, från Sâlim bin ´Abdillâh, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att Ibn […]

Då kallar två böneutropare till Fadjr

al-Bukhârî sade: 11 – Kapitel om den blindes böneutrop på någons besked 617 – ´Abdullâh bin Maslamah berättade för oss, från Mâlik, från Ibn Shihâb, från Sâlim bin ´Abdillâh, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att Ibn […]

Därför blev Ibn ´Umar arg på sin son

Måhända undrar någon vad vi säger om ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) ord: ”Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sett vad kvinnorna har hittat på skulle han förmenat dem moskén liksom israelernas kvinnor förmenades.” Jag sade till ´Amrah: ”Blev israelernas kvinnor förmenade moskén?” Hon sade: ”Ja.”1 Kanske var ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) förståelse […]

Sömn innan bön

al-Bukhârî sade: 35 – Kapitel om böneutrop efter att tiden gått ut 595 – ´Imrân bin Maysarah berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl berättade för oss: Husayn berättade för oss, från ´Abdullâh bin Abî Qatâdah, från sin fader som sade: ”En natt reste vi med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vissa sade: ”Vad […]