Tawâf i rullstol och bil

Fråga: Får den förmögne göra Tawâf i rullstol? Svar: Det är harmlöst. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde Tawâf på sitt riddjur. När människorna började trängas runtom honom, satte han sig på sitt riddjur. Dels för att de skulle se honom, dels för att undvika trängsel. Det är alltså tillåtet att utföra Tawâf och […]

Bäst att inte fasta

Fråga: Rekommenderas resenären att fasta då dagens resor är knappt besvärliga sett till transportmedlen? Svar: Det är bäst att inte fasta. Däremot är det harmlöst för resenären att fasta eftersom bådadera har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarna. Skulle det bli varmt och besvärligt är det rekommenderat att låta bli. Det […]

Betalas allmosa på privatbilar?

Fråga: Betalas allmosa på privatbilar? Svar: Nej. Allmosa betalas inte på något som är ämnat för privat bruk. Det enda undantaget är guld- och silversmycken. Annars betalas inte allmosa på privata ägodelar som bil, kamel och jordbruksredskap. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Muslimen är inte skyldig att betala allmosa på sin slav eller […]

Slakt mot onda ögat

Fråga: Vad är domen för att slakta i samband med köp av bil eller hus som skydd mot onda ögat? Svar: Den dogmen är otillåten. Däremot är det tillåtet att slakta för att fira en ny bil eller en ny bostad.

Försäljning är inte handel

Fråga: En person köpte mark för att bygga ett hus på den. Med tiden ändrade han sig och beslöt sig för att sälja marken. Flera år efteråt såldes marken. Skulle han betalt allmosa på marken för alla dessa år? Svar: Nej. Det är inte obligatoriskt att betala allmosa på egendomar, liksom mark eller bil, som […]

Så tilltalas lärda och föräldrar

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade: ”Tilltala inte honom vid hans namn eller vid hans titel och namn som till exempel: ”Shaykh så-och-så!” Säg istället: ”Min Shaykh! Vår Shaykh!” Nämn inte hans namn. Det är hövligare. Dua inte honom och ropa inte på honom från långt håll så länge det inte är nödfall.” Fri är […]

Obetald allmosa pga. giftermål och bil

Fråga: I tolv år sparade jag pengar för att gifta mig. Till sist gifte jag mig och köpte en bil utan att betala allmosa under alla dessa år. Vad är domen för det? Svar: Vissa tror att de inte är skyldiga att betala allmosa så länge de sparar pengar till giftermål eller bostad. Det är […]

Leasar bil för arbetet

Fråga: Jag behöver en bil till arbetet men saknar ekonomiska resurser för att köpa en. Får jag köpa en bil på leasing på grund av nödfall? Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Hyr en bil. När du kan får du köpa en bil.

Sälj inte det du inte har

Fråga: Det kommer regelbundna varor från exempelvis Irak. Är det tillåtet att betala varan i förväg? Svar: Det är inte tillåtet: ”Sälj inte det du inte har.”1 Frågeställare: Men det är en likadan vara. Den varierar inte. al-Albânî: Det är omöjligt att den inte varierar. Frågeställare: Nej, det är ju kravet, nämligen att det är […]