Betalar mer och mindre Zakât-ul-Fitr

Fråga: Är det föraktfullt att betala mer i Zakât-ul-Fitr än vad plikten begär? Svar: Det är tillåtet och inte föraktfullt, menar de flesta lärde däribland ash-Shâfi´î och Ahmad. Det sägs dock att Mâlik anser det vara föraktfullt. Däremot är alla lärde ense om att det är olovligt att betala mindre än vad plikten kräver. Men […]

Sälj inte det du inte har

Fråga: Det kommer regelbundna varor från exempelvis Irak. Är det tillåtet att betala varan i förväg? Svar: Det är inte tillåtet: ”Sälj inte det du inte har.”1 Frågeställare: Men det är en likadan vara. Den varierar inte. al-Albânî: Det är omöjligt att den inte varierar. Frågeställare: Nej, det är ju kravet, nämligen att det är […]