Den korta kvinnans träben

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677) Sharh Sahîh Muslim (15/8) Muslim sade: 2252 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Abû Usâmah berättade för oss, från Shu´bah: Khulayd bin Dja´far berättade för mig, från Abû Nadhrah, från Abû Sa´îd al-Khudrî, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Det fanns en […]

121. Inga grannar får störas

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 121 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han vars granne inte är förskonad från hans besvärligheter träder inte in i paradiset.”1 FÖRKLARING Denna korta hadîth skickar ett hårt hot till den som inte behandlar sin granne väl utan faktiskt besvärar honom med sin ondska. Inga […]

Så länge resan pågår

Att den boende slår ihop böner betyder dels att han inte ber dem i tid, dels att han inte ber dem i samlingsbön med imamen. Däremot får han slå ihop bönerna om han besväras av att be dem i tid. Sådant är inte fallet beträffande resenären; han får slå ihop bönerna så länge han är […]