Ammande kvinna besväras av fastan

Fråga: En ammande kvinna besväras av fastan. Får hon låta bli att fasta? Svar: Ja, det får hon göra om hon besväras av fastan eller fruktar för barnet på grund av nedsatt bröstmjölk. I så fall får hon utelämna fastan och ta igen dagarna som hon inte fastade.

Svar på frågor i Qur’ânen

Fråga: Skall det sägas något efter verserna: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ”Har inte de otrogna fått en lön för sina handlingar?”1 أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ”RÄCKER Allâh inte till för Sin slav?”2? Svar: Domen varierar mellan: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ”Har inte de otrogna fått en lön för sina handlingar?” och: […]

Tittar i makens mobiltelefon

Fråga: Får makan genomsöka makens mobiltelefon utan hans lov eller är det spionage? Svar: Ja, hon skall inte göra det. Hon skall inte leta efter något hon må ogilla och sedan besväras av det. Det är bättre att hon inte vet.