339. Vad menas med att den döde plågas av sin familjs gråt?

Fråga 339: Vad betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den döde plågas av sin familjs gråt över honom.”1? Svar: Det betyder att den döde får reda på det och smärtas av det. Det betyder inte att Allâh straffar honom för deras gråt, ty Allâh (ta´âlâ) sade: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ”PÅ INGEN […]

35. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

47 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Mansûr berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Muhammad bin Ishâq: Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî berättade för mig från ´Atâ’, Umm Sabiyyahs slav, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ […]

Bojkottar besvärliga släktingar

Fråga: Får jag bojkotta och undvika mina släktingar som besvärar mig? Svar: Nej. Var bra mot dem. Var bra mot dem ehuru de är dåliga mot dig. Det är det föreskrivna.

34. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

46 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin Yahyâ berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss: Min fader berättade för oss, från Abû Ishâq som sade: Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî berättade för mig, från ´Atâ’, Umm Sabiyyahs slav, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud […]

29. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

41 – al-Qâdhî Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Abûs-Sâ’ib Sâlim bin Djunâdah berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om det inte hade varit för att jag inte vill besvära […]

Hat fordrar inte besvär, misshandel och plundring

Fråga: Fordrar hat mot hädare att de besväras, misshandlas och beslagtas på egendomar? Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Det finns avtal som måste efterlevas. Om det finns avtal mellan muslimer och hädare är det inte tillåtet att beslagta deras egendomar, tillfångata dem och så vidare. Det är inte tillåtet. Avtalen måste efterlevas: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ […]