Då besöks gravar

Fråga: Finns det någon bestämd tid för hur lång tid det ska gå mellan två gravbesök? Svar: Nej, men han ska inte gå till dem hela tiden. Fråga: Är det föreskrivet att besöka dem efter ´Îd-bönerna? Svar: Nej, de ska varken begränsas vid fredagarna eller högtiderna. De besöks när man kan, oavsett vilken dag det […]

När Ka´bah går sin väg för att besöka Sûfiyyah

Helgonens underverk är bekräftade. I boken ”al-Bahr” heter det: ”Om Ka´bah lämnar sin plats för att besöka underverksmänniskor är det tillåtet att be mot dess mark.”1 I boken ”al-Mudjtabâ” står följande: ”Medan människorna stod och bad på Ibn-uz-Zubayrs och al-Hadjdjâdjs tid lyftes byggnaden upp i luften för att återgå till Ibrâhîms och dess ursprungliga grunder.” 1al-Bahr […]

Kvinna besöker Baqî´-begravningsplatsen och Martyrernas begravningsplats

Fråga: Får en kvinna besöka Baqî´-begravningsplatsen och Martyrernas begravningsplats bara för att se hur de är? Svar: Nej: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som besöker gravar och dem som gör dem till böneplatser och sätter ljus på dem.”1 Det får hon alltså inte göra, varken Baqî´-begravningsplatsen eller någon annan. 1Abû Dâwûd […]

´Umrah och besök i samma veva

Fråga: En man reste från Qasîm till Jeddah för att besöka sin familj. Han själv kommer från Jeddah och avsåg att göra ´Umrah under resans gång. Får han sinka sin Ihrâm till dess att han anländer till sin familj? Svar: Personen som reser till Jeddah för att träffa sin familj och avser att göra ´Umrah […]

Inga särskilda dagar för gravbesök

Fråga: Är det problem att besöka gravar just i samband med ´Îd eller på fredagar? Svar: Det är inte tillåtet att utse fredagar eller ´Îd till gravbesök. Gravarna kan besökas alla dagar. Ingen dag får specificeras utan bevis. Det finns inget bevis för att gravar skall besökas på just fredagar. Samma sak gäller alla andra […]