När Ahmad blev arg

1697 – Jag sade till Ahmad: ”Är personen som säger att Qur’ânen är skapad otrogen?” Han svarade: ”Jag säger att han är otrogen.” 1698 – Ahmad berättade för oss: Nûh bin Maymûn berättade för oss: Bukayr bin Ma´rûf berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân, från adh-Dhahhâk som sade om Hans (ta´âlâ) ord: مَا يَكُونُ […]

Allâhs kännedomar och beskådningar

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bevara Allâh och Allâh skall bevara dig.”1 Det vill säga ditt religiösa och ditt jordiska liv, din familj och din egendom. Om någon säger att människor som bevarar Allâh – det vill säga Hans gränser – drabbas ändå av prövningar, säger vi att det medför bara att deras […]

Ibrâhîm betvivlade inte Allâhs förmåga

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ”Och när Ibrâhîm sade: ”Herre! Visa mig hur Du återuppväcker de döda.” Han frågade: ”Tror du då inte?” Han svarade: ”Jo, jag tror, men jag vill att mitt hjärta skall få ro.”1 De flesta […]

Ahmad bekräftade Allâhs ankomst

Enligt Hanbals rapportering sade Ahmad om Hans (ta´âlâ) ord: وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1 ”Det vill säga Hans förmåga.” Abû Ishâq bin Shâqlâ sade: ”Det är tvivelsutan fel från Hanbals sida.” Uppenbarligen menade Abû Ishâq att Ahmads dogm går ut på att förstå versen ordagrant […]

Fel som utesluter individen ur Salafiyyah

Fråga: Vad är det för avvikelse som utesluter dess utövare ur Salafs metodik? Svar: Klar och tydlig avvikelse inom en klar och tydlig dogm. Till exempel dementi av beskådningen av Allâh på Domedagen. Den dogmen är ju bekräftad i Qur’ânen och mångfaldigt återberättad Sunnah. En sådan person döms för innovation och utesluts ur Salafiyyah. Ännu […]

Drömmar om profeten

Muslim sade: 2266 – Abûr-Rabî´ Sulaymân bin Dâwûd al-´Atakî berättade för oss: Hammâd (bin Zayd) berättade för oss: Ayyûb och Hishâm berättade för oss, från Muhammad, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som drömmer om mig ska se mig i vaket tillstånd. Ty Satan tar inte […]

Beskådningen enligt Ahl-ul-Hadîth och skolastiker

Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalîs hadîth om Beskådningen är som sagt autentisk och mångfaldigt återberättad från fler än trettio följeslagare och i fler än åttio hadîther. Beträffande dess betydelse, betror Ahl-ul-Hadîth den enligt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syfte. Och vad beträffar skolastiker bland Ashâ´irah, Mu´tazilah och Shî´ah, så är de enade om att […]

Då börjar fastan

al-Bukhârî sade: 11 – Kapitel om den blindes böneutrop på någons besked 617 – ´Abdullâh bin Maslamah berättade för oss, från Mâlik, från Ibn Shihâb, från Sâlim bin ´Abdillâh, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att Ibn […]

Tillägget enligt Abu Bakr och Ibn ´Abbas

Allâh (´azza wa djall) sade: لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”1 al-Hasan bin ´Arafah al-´Abdî berättade för oss: Yazîd bin Marwân berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Thâbit, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, från Suhayb (radhiya […]

Vi säger som Abu Bakr as-Siddîq

Allah (ta´âlâ) sade: لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”1 De som gör det goda i jordelivet skall få det högsta goda, det vill säga paradiset. Och mer därtill syftar på beskådning av Allahs ädla ansikte. Så sade flera följeslagare däribland […]

Skolastik i Abu Hanifahs ”al-Wasiyyah”

Boken ”al-Wasiyyah” består av många dogmatiska sakfrågor som avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm i allmänhet och det som återberättas från Imâm Abû Hanîfah i synnerhet. Vissa saker påminner starkt om det som står i ”al-Fiqh al-Akbar” vars fel redan har angivits. Härmed lyder några av avvikelserna: 1 – ”Vi medger att Qur’ânen är Allâhs tal, […]

Abu Hanifah och beskådningen

För det sjunde står det i ”al-Fiqh al-Akbar”: ”Allâh (ta´âlâ) skall beskådas i nästa liv och de troende skall se Honom med sina egna ögon när de befinner sig i paradiset. Detta skall vare sig liknas eller föreställas. Det kommer inte att finnas något avstånd mellan Honom och Hans skapelse.”1 Visserligen är det sant att: […]

Vad hände med Ahl-ul-Bid´as rättvisa?

Ahmad bin Hanbal sade: ”En man från Ahl-ul-Hadîth underrättade mig att Yahyâ bin Sâlih sade: ”Om Ahl-ul-Hadîth ändå inte återberättade tio hadîther.” Det vill säga de om beskådningen av Allâh. Det verkar som att han tenderade till Djahms åsikt.” Och Mu´tazilah säger: ”Om Ahl-ul-Hadîth ändå inte återberättade hadîtherna om namnen och egenskaperna, beskådningen och nedstigningen, […]

Mer än bara ansikte och händer

Det är tillåtet för friaren att titta på mer än bara kvinnans ansikte och händer, ty de kommande hadîtherna är oinskränkta. En av dem är: ”Om någon av er skall fria till en kvinna, skall han, om möjligt, se av henne det som lockar honom till att gifta sig med henne.” Rapporterad av Abû Dâwûd […]

Här gör vi Tabdî´ och här gör vi inte

Ibn ´Abbâs berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag såg min Herre; lockig, skägglös och iklädd grön mantel.”1 Rapporteringen är svag och går emot det autentiska. Den är inte i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor. Även om återberättarna inte är beskyllda för lögn, så är de inte heller skyddade mot […]

Bevisningen är slående

Allâh (´azza wa djall) sade: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ”Och när ni sade: ”Mûsâ! Vi tror dig inte förrän vi med våra egna ögon får se Allâh”; och så drabbades ni av blixtar medan ni tittade på.”1 De fick det straffet efter att ha […]