Moder ignorerar sonens råd

1803 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en moder som vare sig ber eller tvår sig ordentligt. Hennes son befaller henne och lär henne, men hon vägrar ta till sig och säger: ”Jag är äldre än du. Ska du lära mig?” Ska modern bojkottas eller slås för det? Ahmad svarade: ”Nej. Han ska lära […]

32. Den fastande ska också gå på bjudning

Även den fastande ska gå på bjudningen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om någon av er blir bjuden på middag ska han besvara bjudningen. Om han inte fastar, äter han, och om han fastar, ber han.”1 Det vill säga åkallar. 1Muslim (4/153), an-Nasâ’î i ”al-Kubrâ” (2/62), Ahmad (2/507) och al-Bayhaqî (7/263) (som står […]

Troende gör aldrig något gott

Fråga: En person uttalar trosbekännelsen uppriktigt, ärligt och underkastat. Han gör dock aldrig något gott ehuru han förmår att göra det. Hamnar han under Allâhs vilja eller är han otrogen? Svar: Om han inte ber är han otrogen ehuru han uttalar trosbekännelsen. Inte hade han utelämnat bönen om han uttalade trosbekännelsen ärligt och uppriktigt. Bönen […]

Får inte leva med sådan partner

En sådan kvinna skall be sin syndige make skilja sig från henne. Han kanske vägrar om han inte får ersättning. Ersättningen som föreskriften tillåter honom återkräva är brudgåvan. Om hon är beredd på att återge honom brudgåvan som hon fick av honom, befaller föreskriften honom att separera sig från henne. Denna ersättning är lösgörelse (الخلع). […]