Allmosa på belopp från husförsäljning

Fråga: Jag hade ett hus till uthyrning som jag har sålt. För beloppet köpte jag ett annat hus för att bo i. Är jag ålagd att betala allmosa på det beloppet? Svar: Om du har haft beloppet ett helt år, blir det obligatoriskt att betala allmosa på det. Och om det nya huset köptes inom […]

Allmosa på två valutor

Fråga: Hur betalar jag allmosa på mina pengar om de utgörs av två valutor? Svar: Betala 2.5% på det summerade beloppet.