Mu´tazilahs otro

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: ”Paradiset och helvetet är skapade. De har redan skapats, vilket har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Jag gick in i paradiset och såg ett palats.”1 ”Jag såg Kawthar.”2 ”Jag tittade in i paradiset och såg att de flesta däri är… Jag tittade in […]

Därför är Râfidhah otrogna

De lärda har gjort Takfîr på Râfidhah och uteslutit dem ur de 73 grupperna. Râfidhah är de som förkastade (رفضوا) Zayd bin ´Alî bin al-Husayn. När de frågade honom om Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade han: ”De är min farfars ministrar.” Följaktligen förkastade de honom därav namnet Râfidhah, förkastarna. Dessförinnan var de […]