26. Varför är majoriteten otrogen?

Måhända säger någon: Hur kommer det sig att de flesta vänder religionen och tron ryggen om tron är och medför allt vad du har nämnt? De flesta bekämpar och hånar religionen och tron. Borde det inte vara tvärtom med tanke på att folk har ju förstånd med vilket de väljer fördelar framför nackdelar, det goda […]