Så beljugs Allahs universella budskap

Allah sade: وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ”Men de som hädar och beljuger Våra budskap har Elden till arvedel, och där skall de förbli till evig tid.”1 Versen bevisar att det är otro att beljuga Allahs budskap och att synden medför evig vistelse i helvetet. Ibland nämns handlingen för sig, […]

7. Den korrekta dogmen om Allâhs sändebud

Med övertygad bekräftelse skall det betros att Allâh har sänt sändebud till samtliga samfund. Sändebuden manade dem till att dyrka Allâh allena och förkasta allting som avgudas med Honom. Till den dogmen hör även att samtliga var trovärdiga, betrodda, fromma, renläriga, gudfruktiga, tillförlitliga och vägledda vägledare. Allâh tog till Sig Ibrâhîm som en nära vän […]