Även Iblîs och Farao bekräftade innerst inne

Härmed förfelar de som säger att handlingar är ingalunda krav, att de inte tillhör tron och att personen utan handlingar är fortfarande räddad. Det är en falsk ideologi. För att en person skall vara troende måste han både handla invändigt och utvändigt. Annars är han högmodig som Iblîs och Farao. Både Iblîs och Farao bekräftade […]