6. Skolastikernas kaotiska tillstånd

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Dementin baserar de på rationalism (som enligt dem är klargörande bevis men i själva verket inget annat än tvivel) och förvrängning av ord. Följderna av att deras sak är byggd på dessa två otrogna grunder medför att de betraktar de tidigare föregångsmännen som okunniga och olärda. De ser på dem […]

Här gör vi Tabdî´ och här gör vi inte

Ibn ´Abbâs berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag såg min Herre; lockig, skägglös och iklädd grön mantel.”1 Rapporteringen är svag och går emot det autentiska. Den är inte i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor. Även om återberättarna inte är beskyllda för lögn, så är de inte heller skyddade mot […]