Tal i mobiltelefon under Tawâf

Fråga: Vad är domen för att tala i mobiltelefon under Tawâf? Svar: Det är harmlöst: ”Tawâf runt Huset är en bön frånsett att ni talar under tiden.”1 Det är tillåtet, men man ska inte tala mycket utan endast vid behov. 1Ibn Hibbân (3836).

Precis som alla andra kvinnor

Fråga: Måste kvinnan som genomgår sin barnsäng stanna hemma tills hon blir ren? Svar: Precis som alla andra kvinnor får hon gå ut vid behov. Annars är det bättre för alla kvinnor att stanna hemma, ty Allâh (subhânah) sade: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ”Och stanna i ert hem. Och försök inte […]

Stående urinering

Fråga: Är det tillåtet att stå upp och urinera? Svar: Det är harmlöst, framför allt vid behov. Man ska emellertid tänka på att vara skymd så att ingen ser ens blygd och att urinen inte stänker på en. Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till en soptipp och urinerade […]

Bön mellan pelare

Fråga: Vad är domen för att be mellan pelare? Svar: Det är föraktfullt förutom vid behov eller nöd, som till exempel vid trängsel. I så fall är det ingen fara.

Make säljer makans guld

Fråga: Om maken är i behov av pengar. Får han sälja makans guld utan hennes vetskap? Svar: Nej, det får han inte göra. Det är hennes rätt. Han får inte behandla henne orättvist och beslagta hennes rätt så länge hon inte tillåter det med nöje.

16. Vad är tillåtet under I´tikâf?

[1] Det är tillåtet att lämna moskén för att utföra naturliga behov. Också lovligt är det att ta ut huvudet ur moskén för att få det tvättat och kammat. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i I´tikâf i moskén stack han in huvudet i mitt rum varvid […]

60. Allâhs fullkomliga oberoende

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Ingen kan vara utan Honom. FÖRKLARING Ingen kan vara utan Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Han (ta´âlâ) sade till allihopa inklusive stora kungar och förmögna människor: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ”Människor! Inför Allâh är ni de fattiga och […]

Sörjande änka på bröllop

Fråga: Får en änka gå på bröllop under sorgetiden? Svar: Nej. Hon får inte gå ut utan behov. Om hon behöver gå ut och ingen kan ta hand om hennes ärende, får hon gå ut. Hon får emellertid bara gå ut på dagen och vid behov.

Upprepat böneutrop under Qur’ân-läsning och naturligt behov

Skall man pausa Qur’ân-läsningen för att säga efter böneutroparen? Det skall tvivelsutan göras. Läsaren går ju inte miste om sin Qur’ân-läsning om han pausar medan böneutropet är tillfälligt. Enligt de lärde skall personen som uträttar naturligt behov och hör böneutrop inte repetera det. Skall han ta igen det efteråt? Det beror på den gångna tiden; […]

18. Skapelsen behöver dyrka Allah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 13 – Han är Skapare utan behov, Han är Försörjare utan ansträngning. FÖRKLARING Han skapade skapelsen utan att vara i behov av den. Han skapade den bara för att den skall dyrka Honom: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ”Jag har […]

17. Skapelsens behov av Allah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 15 – Så som Han anses återuppliva de döda och förtjänar erhålla det namnet innan de dött, förtjänar Han också att heta Skaparen innan Han skapat dem. FÖRKLARING Denna dogm har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, Salaf och deras anhängare, som uppskattar Allâh som sig bör. Författaren sade: ”Ty Han förmår allting. Allt […]

17. Alla skapelser behöver Allah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 12 – Han upprätthåller och sover inte. FÖRKLARING Han upprätthålls av Sig själv och upprätthåller alla andra. Han upprätthålls av Sig själv och behöver därmed ingenting. Han är inte behov av någon eller något. Han upprätthåller alla andra. Allting är i behov av Honom och allting behöver upprättas av Honom […]

Pengar till Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Är det förbjudet slöseri med pengar att ge pengar till Ahl-ul-Ahwâ’? Svar: Det är inte slöseri med pengar om syftet är att vinna deras hjärtan och få dem till det goda. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så med de största hädarna. Pengar kan påverka och gagna otrogna och vilsna. Om man hoppas […]

Kvinnans linser

Fråga: Vad är domen för att kvinnor har på sig linser i förskönande syfte? Svar: De är inte tillåtna i förskönande syfte. Hon får dock bruka dem om hon är i behov av dem.