63. Därför har vi fått sändebud och skrifter

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han har sänt sändebud till dem för att avvärja deras ursäkter. FÖRKLARING En av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) nåder mot slavarna är att Han inte har låtit dem välja egen religion som de själva tycker är bra. På grund av deras brister och nedsatta […]

Tillit i Allâh och därefter i så-och-så

Fråga: Ni sade att det är otillåtet att säga att man förlitar sig på Allâh och därefter på så-och-så. Vilken dyrkelse tillåter att man brukar begreppet ”… och därefter så-och-så”? Svar: När det kommer till dyrkelse är det inte tillåtet att säga ”… och därefter så-och-så”. Det gäller all dyrkelse. Däri får det inte sägas […]