Skillnaden mellan oss och Ahl-ul-Bid´a

Abû Zur´ah sade: ”al-Mutawakkil befallde att böneplatsen till Ahmads begravningsbön mäts och de uppskattade att en miljon närvarade.” ad-Dâraqutnî sade: Jag hörde Abû Sahl bin Ziyâd säga: Jag hörde ´Abdullâh bin Ahmad säga: Jag hörde min fader säga: ”Säg till Ahl-ul-Bid´a: Skillnaden mellan oss och er är begravningarna.” Allâh intygade dessa Ahmads ord. Han var […]

Täcker begravningsbönen två Raka´ât för moskén?

Fråga: En person kommer in i moskén och ser folk be begravningsbönen varpå han gör detsamma. Täcker begravningsbönen de två Raka´ât för moskén? Svar: Om han kommer in när de ber begravningsbönen, ber med dem och tänker stanna kvar i moskén efter begravningsbönen, ber han två Raka´ât för moskén. Och om han tänker gå ut […]