De som bara ber på bönemattor

Publicerad: 19.09.30 Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751) Källa: Ighâthat-ul-Lahfân (1/109-110) Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Be i fårstall.”1 I vissa formuleringar heter det: ”Be i fårstall, det finns välsignelse i dem.”2 Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Hela jorden är en böneplats frånsett begravningsplatsen och badhuset.”3 Hur förhåller sig de […]

383. Vad är domen för att begravas i Baqî´?

Publicerad: 19.09.29 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/446) Fråga: Vissa människor vilkas anhöriga dör i eller utanför Madînah månar om att de begravs längst fram i Baqî´. Förmodligen tror de att det är förträffligt att begravas där. Vad är domen för det? Svar: Om den döde bodde nära Madînah […]

Tvagning efter liktvättning

87 – Jag hörde min fader bli frågad om Abû Hurayrahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth: ”Den som tvättar ett lik ska bada.”1 Han svarade: ”Det finns ingen bekräftad hadîth i sakfrågan.” Min fader sade: ”Däremot ska tvättaren två sig, vilket har rapporterats från flera av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, och ta av […]

Kondoleanser på begravningsplats

Fråga: Vad är domen för kondoleanser på begravningsplatsen efter begravningen? Svar: Det är inte tillåtet om de hålls i exempelvis en sal. Däremot är det tillåtet att kondolera den olycksdrabbade om man träffar denne på begravningsplatsen, i moskén, hemma eller i affären.

Begravning på nattid

Fråga: Vad är domen för att begrava lik på natten? Svar: Det är tillåtet vid behov. Den svarta kvinnan begravdes en natt utom profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vetskap. Han fördömde dem inte för att de begravde henne på natten utan för att de inte hade meddelat honom om hennes död. Profeten (sallâ Allâhu […]

Kvinna besöker Baqî´-begravningsplatsen och Martyrernas begravningsplats

Fråga: Får en kvinna besöka Baqî´-begravningsplatsen och Martyrernas begravningsplats bara för att se hur de är? Svar: Nej: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som besöker gravar och dem som gör dem till böneplatser och sätter ljus på dem.”1 Det får hon alltså inte göra, varken Baqî´-begravningsplatsen eller någon annan. 1Abû Dâwûd […]

Böneplats på begravningsplats

Fråga: I Algeriet finns en böneplats på en begravningsplats. Där ber de först den obligatoriska bönen och därefter begravningsbönen. Vad är domen för det? Svar: Det är inte tillåtet att be obligatoriska böner på begravningsplatser. Det är förbjudet. På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid låg böneplatsen utanför begravningsplatsen. Begravningsbönen bads utanför begravningsplatsen. Det […]

Missfall i fjärde månaden

Fråga: Skall det hållas ´Aqîqah för ett missfall i den fjärde månaden? Skall begravningsbönen bes för det? Svar: Det har bekräftats i ´Abdullâh bin Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att fostret förses med själ när det fyller fyra månader. Ett missfall efter fyra månader är som ett missfall […]