Berätta för imamen att liket inte bad?

Fråga: Hos oss dör folk som inte bad. Ska vi berätta det för imamen så att de inte ber begravningsbönen för dem? Svar: Nej. Se du till att inte be för dem, men tala inte om det för människorna.

Inget att bråka om

Fråga: Om jag ser en person inte ta upp händerna i samband med Takbîr i begravningsbönen. Ska jag upplysa honom? Svar: Tala om för honom att det är bättre att ta upp händerna. Gör det vänligt. Var inte hård eller fördömande. Berätta för honom att det är bättre att ta upp händerna och att Salaf […]

Sinkad begravningsbön för antalets skull

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på begravningsbönen någon dag i hopp om att antalet bedjare ska bli stort? Svar: Det är fel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Påskynda begravningen. Om personen var rättfärdig, så är det bra och då lämnar ni över honom till det, och om han inte var […]

Upplyftning av händer under begravningsbönens Takbîr

Fråga: Finns det bevis för upplyftning av händer i samband med varje Takbîr under begravningsbönen? Svar: Ja. Följeslagarna och Salaf gjorde så. Det hör till Takbîrs etiketter. Det finns bevis för upplyftning av händer under obligatoriska och frivilliga böner – och denna bön är som de.

Skillnaden mellan oss och Ahl-ul-Bid´a

Abû Zur´ah sade: ”al-Mutawakkil befallde att böneplatsen till Ahmads begravningsbön mäts och de uppskattade att en miljon närvarade.” ad-Dâraqutnî sade: Jag hörde Abû Sahl bin Ziyâd säga: Jag hörde ´Abdullâh bin Ahmad säga: Jag hörde min fader säga: ”Säg till Ahl-ul-Bid´a: Skillnaden mellan oss och er är begravningarna.” Allâh intygade dessa Ahmads ord. Han var […]

36. Tron på ´Îsâs nedstigning

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: ”Det skall tros på att ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm) kommer att stiga ned och döda honom vid porten till Ludd.” FÖRKLARING Ludd ligger i Levanten. ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm) skall döda honom och sedan styra med Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift. Han kommer att gifta sig och […]

Därför bojkottades al-Muhâsibî av Ahmad

as-Sulamî sade: Jag hörde Abûl-Qâsim an-Nasrâbâdhî säga: ”Jag fick reda på att al-Hârith hade talat någorlunda skolastiskt varefter Ahmad bojkottade honom. Följaktligen gömde han sig i sitt hem som han dog i. Bara fyra personer bad begravningsbönen för honom.”

Så behandlas kontroversiella sakfrågor

Fråga: Låt säga att vi befinner oss i ett land där de lärde inte gör Takfîr på icke-bedjaren. Ska man inte tvätta honom och be begravningsbönen för honom när han dör? Svar: Den som anser att han är otrogen ska inte be för honom. Den som inte gör det får be för honom. Så ska […]

Täcker begravningsbönen två Raka´ât för moskén?

Fråga: En person kommer in i moskén och ser folk be begravningsbönen varpå han gör detsamma. Täcker begravningsbönen de två Raka´ât för moskén? Svar: Om han kommer in när de ber begravningsbönen, ber med dem och tänker stanna kvar i moskén efter begravningsbönen, ber han två Raka´ât för moskén. Och om han tänker gå ut […]

Ovetskap om de dödas dogm

Fråga: I Den heliga moskén i Makkah bes begravningsbönen för individer som är okända för sina dogmer. Skall bönen bes förbehållet för dem? Svar: Ha god tanke. Be inte förbehållet. Ha god tanke om muslimerna. Åkalla för de döda. Be begravningsbönen för dem.