Testamenterar att begravas i Makkah

Fråga: Vissa testamenterar att begravningsbönen bes för dem i Makkah eller Madînah eller att de begravs i någon av dem. Vad är domen för testamentet och är det obligatoriskt att verkställa det? Svar: Det är inte obligatoriskt att verkställa det. Däremot är det harmlöst att verkställa det om möjligt. Det är tillåtet om möjligt men […]

Begravningsbön på förbjuden tid

Fråga: Är det tillåtet att be begravningsbön på förbjuden tid då många människor ber den efter ´Asr? Svar: Ja, ty den förbjudna tiden efter ´Asr är lång varför sinkad begravningsbön kan medföra negativa följder. Alltså får begravningsbönen bes efter ´Asr och Fadjr då deras tider är lång. Liket ska inte sinkas. Begravningsbönen ska nämligen bes […]

Resa till begravningsbön och kondoleans

Fråga: Vad är domen för att resa till begravningsbön eller kondolering? Svar: Det är bevislöst. Det har inte rapporterats att Salaf reste i kondolerande syfte. Ditt mål är att be för den döde, det kan du göra överallt. Framförallt idag kan du kondolera på plats med hjälp av mobiltelefon och telefon.

Det läses efter första Takbîr

Fråga: Läses ett kapitel efter al-Fâtihah efter begravningsbönens första Takbîr? Svar: Nej. Det finns inget bevis för det. Det enda som har rapporterats är al-Fâtihah.

Det sägs efter fjärde Takbîr

Fråga: Läses någon bön efter begravningsbönens fjärde Takbîr, liksom: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنـا بعـده و اغفر لنا و له ”Allâh! Beröva oss inte hans belöning och pröva oss inte efter honom.”? Svar: Nej. Det enda som har rapporterats efter fjärde Takbîr är Taslîm. Bara Taslîm kommer på tal efter fjärde Takbîr.

Ibn ´Umars skägg och begravningsbön

Fråga: Det är allom bekant att ni anser att ett skägg inte får vara längre än ett grepp. Samtidigt anammar ni inte Ibn ´Umars lyftning av händer i samband med Takbîr i begravningsbönen? Är inte det motsägelsefullt? Svar: Det är inte samma sak. I det första exemplet har vi ett uttalande från sändebudet (sallâ Allâhu […]

Begravningsbön innan liktvätt

Fråga: Är det tillåtet att be begravningsbönen innan liket har tvättats? Svar: Nej. För att begravningsbönen ska vara giltig måste liket ha tvättats.

Begravningsbön för självmördare

Fråga: Är det tillåtet att be begravningsbön för självmördare? Svar: Det är makthavaren som inte skall be för honom. Andra får be för honom, ty han var muslim. Begravningsbönen skall hållas för honom ehuru han var syndig. Makthavare och lärde skall emellertid inte be för honom.

Böneplats på begravningsplats

Fråga: I Algeriet finns en böneplats på en begravningsplats. Där ber de först den obligatoriska bönen och därefter begravningsbönen. Vad är domen för det? Svar: Det är inte tillåtet att be obligatoriska böner på begravningsplatser. Det är förbjudet. På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid låg böneplatsen utanför begravningsplatsen. Begravningsbönen bads utanför begravningsplatsen. Det […]

Därför bes inte begravningsbönen för innovatörer

Bara för att vissa ledare, lärda eller religiösa låter bli att be begravningsbönen för en offentlig innovatör eller syndare i avskräckande syfte, betyder det inte att det är förbjudet att be begravningsbönen för dem eller om förlåtelse för dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om individerna som han inte bad begravningsbön för (personen […]

Missfall i fjärde månaden

Fråga: Skall det hållas ´Aqîqah för ett missfall i den fjärde månaden? Skall begravningsbönen bes för det? Svar: Det har bekräftats i ´Abdullâh bin Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att fostret förses med själ när det fyller fyra månader. Ett missfall efter fyra månader är som ett missfall […]

Änkans begravningsbön under sorgetiden

Fråga: Får änkan vars make har dött gå ut till moskén och be begravningsbönen för honom och sedan återvända snabbt hem? Svar: Ja. Det är harmlöst. Hon får be för honom och gå hem sen.