Raka skägget för att det skall tätna

Fråga: Min moder befaller mig att raka skägget så att det blir tätare. Får jag lyda henne? Svar: Nej, han skall inte lyda henne i det. Handlingen är syndig och hans moder är okunnig. Alltså skall han inte lyda henne inom det. Det räcker med skägget som Allâh har skapat åt honom, han skall inte […]

Ber magikern om magi

Fråga: Är varenda en som ber en magiker om magi otrogen? Svar: Ja, ty han är nöjd med magi, befaller den och godkänner den.