Överseende och tolerans med ignoranter

Muslim sade: 1057 – ´Amr an-Nâqid berättade för mig: Ishâq bin Sulaymân ar-Râzî berättade för oss: Jag hörde Mâlik, från Ishâq bin ´Abdillâh bin Abî Talhah, från Anas bin Mâlik som sade: ”En gång när jag gick tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som var klädd i en Nadjrânî-överdel med grova kanter, […]

För att undvika Elden

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”En beduin kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Underrätta mig om en handling som för in mig i paradiset.” Han sade: ”Du skall dyrka Allâh och inte avguda någon med Honom, be den obligatoriska bönen, betala den obligatoriska allmosan och fasta Ramadhân.” […]

För att hamna i paradiset

Muslim sade: 14 – Abû Bakr bin Ishâq berättade för oss: ´Affân berättade för oss: Wuhayb berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Abû Zur´ah, från Abû Hurayrah som berättade att: ”En beduin kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Underrätta mig om en handling som […]